Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 29 - AVOIRDUPOIS WEIGHT. 16 drams (dr.) make 1 ounce, marked oz. 16 ounces 1 pound Ib. 28 pounds 1 quarter qr. 4 quarters 1 hundred weight cwt. 20 hundred weight 1 ton T.
Σελίδα 156 - If 8 men can build a wall 20 feet long, 6 feet high and 4 feet thick, in 12 days ; in what time will 24 men build one 200 feet long, 8 feet high, and 6 feet thick ? 8 : 12 : : 20x6x4 24: 200x8x6 80 (lays, Jlns.
Σελίδα 185 - Multiply the sum of the two extremes by the number of terms, and half the product will be the sum of all the terms.
Σελίδα 11 - Ans. 90. 5. A merchant bought of one person 50 barrels of flour for 300 dollars ; of another person, 75 barrels for 525 dollars ; and of another person, 125 barrels for 1000 dollars.
Σελίδα 181 - RULE. Find an answer, as before, by linking ; then say, As the sum of the quantities, or differences, thus determined, is to the given quantity, so is each ingredient found by linking, to the required quantity of each.
Σελίδα 164 - Ans. 60. 5. ..What is the age of a person who says, that, if | of the years I have lived, be multiplied by 7, and ^ of them be added to the product, the sum will be 292 ? Ans. 60 years.
Σελίδα 82 - RULE. Multiply all the numerators together for a new numerator, and all the denominators for a new denominator: then reduce the new fraction to its lowest terms.
Σελίδα 154 - There is a cistern having a pipe which will empty it in 10 hours; how many pipes of the same capacity will empty it in 24 minutes ? Ans.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας