Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

B В.

360°: 200°::14.137':7.854'

20.00

180°

12936

7.854 31"

16

47124 HEATING

7854 16' x 12=1 92" SURFACE OF SHELL = 125.664 4"x3.1416=12.56"

16.7404 AREA OF L TUBE
U15 2
96 0

40
384

669.6 O=AREA OF 40 4" TUBES 192

16 FEET LONG. 144) 24 11.5 2 (1674

4.312 144

4.312 971

8624
864

4 312
TO 75
TOO 8

17248
6 32

18.593344 18.59 5 76

7854 54

14,6 54

40

74 36
216
584.00"

92 95
270 CROSS SEC. AREA
2916 OF 40 TUBES. 13013
.7854

14.6005 86 0'' 11664

CROSS SEC. AREA OF 1 TUBE. 1458 0

-=125.660! Hand book of calculations for

5=669.600 engineers and firemen

S=13.100!

808.360! Nehemiah Hawkins

14872

2

144)1885.6 (13.1.- HEATING SURFACE OF BOTH HEADS

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »