Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

INDEX OF NAMES.

9

436

[ocr errors]
[ocr errors]

Cama, C. N., 136, 184, 383, 447
Cama, F. K. R., 231, 418, 431, 434
Lama, F. M., 163
Cama, J. K. R., 151
Cama, J. P., 190
Cama, K. R., 115
Cama, M. D., 229, 386
Cama, M. M., 143
Cama, N. Manakji, 230
Cama, N. Mancherji, 166, 219, 387
Cama, R. ., 227
Cama, R. K. R., 122, 149, 213, 406
Cama, S. D., 190
Cambenellor, S. K. A., 427
Candy, C. H., 118
Candy, E. T., 120, 126
Captain, D, S., 175
Captain, H. S., 458
Captain, K. H., 161, 386
Captain, M. F., 176
Captain, M, S., 164, 216
Captain, N. S., 454
Captain, R. S., 199
Cardmaster, B. S., 161, 216
Carter, H. V., 127
Casimir, A., 387
Chabavala, B, H., 185
Chahevala, J. H., 135, 169, 373
Chainani, K. J., 163
Chakarbatti, C., 238
Chakrabati, B., 236
Chakradev, B. V., 170
Chakravarti, S. C., 240, 399
Chambers, F., 123
Chandanani, P. P., 118, 235, 377
Chandavarkar, N. G., 114, 119, 125,

146, 21", 384, 396
Chandavarkar, P, G,, 163, 210, 384,
Chandavarkar, P. S., 167
Chandiramani, V. D., 195
Chandorkar, D. T., 158
Chandorkar, G, K., 177, 220
Chandorkar, G. L., 161, 215
Chandorkar, G. R., 165
Chandorkar, N. G., 152
Chandrachud, N. B., 179, 220
Chapekar, S, N., 190
Chaphekar, N. G., 167, 17
Chaphekar, V. T., 206, 209
Chatfield, K. M., 126
Chatterji, S. C., 234
Chattopadhya, H. P., 210
Chaubal, B. B., 183, 222
Chaubal, K. T., 428
Chaudbari, L. H., 210
Chaughula, A. P., 176, 221
Chavan, B. D., 151, 403
Chavan, M. R., 239
Chavan, 0. D., 168, 372
Chavan, V. P., 231

Chavathe, M. K, 204.
Chavbal, M. B., 124, 148, 213
Chavbal, M, R., 185
Charbal, M. S., 155
Chavbal, N. B., 158, 215
Chavbal, R. S., 146
Chavda, H. V., 188
Chemburkar, K. A., 123, 141
Chhapgar, F. F., 194
Chhapgar, K. F., 237
Chhapkhane, K. R., 137, 181
Chhatrapati, C. M., 170, 218
Chhatrapati, H. D., 173
Chhatrapati, N. D., -27
Chhatre, Narayan V., 144, 228
Chhatre, Nilkanth V., 123, 145, 235
Chhatre, S. J., 204
Chhatre, V. V., 228
Chhaya, B. V., 183, 220
Chhaya, I. J., 179, 220, 439
Chhaya, J. J., 380
Chhaya, K. K., 185, 222
Chhaya, S. K., 177, 220, 338, 425,
Chhaya, T, K., 173
Chhibber, H. M., 137, 193, 435
Chichgar, D. R., 124
Chikkaballapur, S., 238, 377, 412
Childe, L, F., 120
Chinai, D. K., 180
Chinai, J. A., 170
Chincholikar, R. D., 378
Chinchore, R, R., 245
Chinmulgund, H. v., 156, 214, 384
Chinoy, A, F., 194
Chinoy, J, 8., 204
Chinoy, R. A., 188
Chintamnanipetkar, P. V., 369
Chiplunkar, L. K., 145, 382
Chiplunkar, M. T., 235
Chiplunkar, V. K., 143
Chirmule, G. G., 105
Chirmule, V. A., 238
Chirmule, V. G., 155, 215
Chirputkar, V. P , 170,18
Chitale, B. N., 152, 214
Chitale, G. K., 169, 218
Chitale, G. V., 151
Chitale, L, R., 199
Chitale, Padınakar K., 232
Chitale, Parshuram K., 237, 412
Chitale, V. N., 232
Chitale, V. V., 238
Chitnis, D. B., 149, 213
Chitnis, D, S., 204
Chitnis, G. C., 230
Chitnis, K, B., 185, 370
Chitnis, K, J., 199
Chitnis, M. K., 151, 2:4, 370
Chitnis, S. C., 141
Chitnis, S. M., 153

.

410

*Cowasji Pestonji, 117 Crage, E. W. J., 163, 217 Crowe, W. H., 122 *Cursetji M. C., 121

D

[ocr errors]
[ocr errors]

Chitre, A. A., 185, 220, 428, 440, 472
Chitre, A. B., 185
Chitre, G. V., 209, 223
Chitre, P. D., 428
Chitre, T. D., 135, 177, 221
Chitty, C. W., 120
Chobhe, B. A., 116
Chobhe, S. A., 230
Chohan, V. J., 422
Chokshi, D. A., 227
Chokshi, Maganlal N., 177, 218
Chokshi, Manchhubhai N., 160, 215
Chokshi, Manilal N., 198, 426
Chokshi, Mohanlal N., 202
Chokshi, N. H., 228
Chokshi, P. S., 242, 401, 422, 436
Choksi, J. P., 244
Choubal, D. T., 198
Chubb, N. E., 231
Chudasama, M. D., 176, 222
Clerk, G. R., 125
Coachbuilder, F. K., 390, 420
Coachman, S. R., 228
Cola, M. B., 115
Colaço, A, L., 208,240
Collector, R, A., 230
Collie, M. A. T., 120
Columbavala, R. K., 395
Commissariat, P. J., 175, 222
Commissariat, S. H., 434, 441
Commissariatvala, N, N., 170, 224
Contractor, A. D., 230
Contractor, B. P., 142
Contractor, B. R., 378
Contractor, K. M., 231, 441
Contractor, K, N., 147
Contractor, M, P., 241
Contractor, R. K., 198
Contractor, S. D., 204
Conway, Maude, 233, 423, 431, 445
Conway, M. M., 434
Cook, Henry, 127
Cooke, S., 128
Cooke, T., 128
Cooper, B. H., 230
Cooper, D. D., 180, 220
Cooper, J. M., 194
Cooper, K. B., 226
Cooper, K. M., 185
Cooper, N. H., 350
Cordeiro, P. A., 232
Cordeiro, X., 185, 373
Correa, T. G., 136, 175, 456
Coutinho, M., 455
Coutinho, L. S., 180, 221
Coutinho, R., 454
Covernton, J. G., 123
*Cowasji Hormasji, 117, 127
*Cowasji Nowroji, (Formerly Mehta,

C. N.) 117

[ocr errors]

Dabak, V, G., 188, 460
Dabholkar, G. R., 156, 215
Dabholkar, P. R., 180
Dabir, B. N., 153
DaCosta, J., 242
DaCosta, N. S., 226
DaCunha, E., 231, 418, 431, 432

434, 445 DaCunha, O., 181 * Dadabhoy Navroji, 115 Dadachanji, A., K., 241 Dadachanji, B. K., 204 Dadachanji F. K., 198 Dadachanji, J. K., 179, 220, 382,

395, 396, 405, 406, 456, Dadachanji, K. E., 114, 124, 125,

227 Dadachanji, K, R., 130, 140, 211 Dadachanji

, M. P., 404
Dadachanji, P. H., 227
Dadachanji, P. K., 161
Dadachanji, R. C., 234, 475
Dadachanji, R. K., 159, 216
Dadachanji, R. S., 183, 222
Dadarkar, B. B., 228
Dadibarjor, H. P., 230
Dadibarjor, K. B., 188, 243, 462
Dadibarjorna, F. N., 143
Dadimaster, R. A., 229
Dadina, R. R., 226
Dady-Barjor, K. H., 175, 243, 221
Dady-Barjor, S. B., 183, 222, 409
Dadyseth, S. B., 444
Daftardar, G, K., 428
DaGama, A. J., 231
DaGama, J. A., 225
DaGama, L. A., 234,
Daji, D. K., 170, 218
Daji, J. K., 227
Daji, S. J., 237
D'Almeida, A. O., 185
Dalal, A. F., 163
Dalal, A. M., 145
Dalal, A, R., 395
Dalal, B. H., 238, 401
Dalal, B. J., 161
Dalal, B. N., 193, 443
Dalal, B. P., 156
Dalal, C. F., 230
Dalal, C. P., 369, 218
Dalal, C. T., 235
Dalal, D, M., 176, 218
Dalal, D, R., 170, 218

[ocr errors]
[ocr errors]

* Surname not knowa.

INDEX OF NAMES.

Dalal, H, J., 185, 222
Dalal, H. K., 157, 215, 396
Dalal, H, N., 144
Dalal, I. B., 150
Dalal, J. A., 117, 130, 140, 211
Dalal, J. J., 236
Dalal, Jaychand K., 170, 422
Dalal, Jamsetji K., 176
Dalal, K. D., 237
Dalal, K. F., 193
Dalal, K, M., 170, 218
Dalal, K, N., 160, 215
Dalal, K. R., 233
Dalal, M. C., 190
Dalal, M, G., 155
Dalal, M. N., 167
Dalal, N. M., 237
Dalal, P. H., 230
Dalal, P. M., 167
Dalal, R. D., 231
Dalal, R. M., 147
Dalal, S. J., 188, 222
Dalal, S, M., 204
Dalal, Thakurdas K., 121, 226
Dalal, Tribhovan K., 204
Dalal, T. L., 145, 212
Dalal, V. G. 196
Dalal, V. P., 188, 210, 443
Dalal, V. S., 192, 405
Dalaya, D., 148
Dalgado, D. G., 226
Dalhoff, T., 122
Dali, R. S., 149, 213
Dalia, C. G., 239
Dallas, B. S., 158, 374, 406
Dallas, D. S., 228
Dalvi, A. S., 132, 152
Dalvi, D. A., 129, 139, 211
Dalvi, D. G., 136, 179, 222
Dalvi, R. G., 204
Dalvi, S. Y., 147, 214
Dalvi, V. G., 387,478
Damania, S. E., 378
Dambal, M. H., 204
Damle, A, M., 157,214
Damle, B. K., 170
Damle, G. R., 173
Damle, J. V., 235
Damle, K. G., 165, 217
Damle, M. G., 153, 215
Damle, M. K., 134, 166, 403
Damle, N. D., 192, 387, 407
Da mle, P. L., 198
Damle, R. G., 194, 370, 398, 403, 463
Damle, Shridhar K., 150, 370
Damle, Sitaram K., 193, 382
Damle, V. R., 403
Damnia, B. J., 227
Damnia, G, M., 147, 215
Damnia, P.J., 226
Damnis, R. L,, 163

Dandekar, G. K., 177, 219
Dandekar, H. K., 245
Dandekar, J. R., 198
Dandvate, G. E., 169, 217
Dange, G. V., 151
Dange, S. N., 163, 403
Dange, V. N., 154
Dani, D, G., 210, 361, 387, 427, 433
Dani, N. S., 204
Dani, P. G., 193, 477
Dantes, A. P., 230
Dantra, B. H., 228
Daphtare, G. R., 225, 361
Daphtari, K. R., 157, 215
Darabshet, B. N., 122
Dareshani, A. M. H., 138, 198
Daru, C. D., 177
Daru, N. D., 185, 209, 477
Darukhanavala, M, P., 154, 214, 404
Daruvala, B. F., 227
Daruvala, B, S., 233
Daruvala, D. D., 239
Daruvala, D, M., 190, 222
Daruvala, D. R., 202, 426
Daruvala, J. E., 149, 207
Daruvala, K, F., 151
Daruvala, P. N., 199
Daruvala, R. D., 230
Daruvala P. M., 243
Daruvaia, S. J., 229
Das, B., 242
Das, D., 236
Dasgupta, J., 242
Dastur, A. D., 461
Dastur, B. F., 194
Dastur, B. M., 434, 444, 455
Dastur, D. H., 132, 149, 405
Dastur, D, M., 231
Dastur, D. P., 150
Dastur, F. M., 117, 131, 144, 383, 386
Dastur, H. B., 229
Dastur, H, P., 185, 222
Dastur, J M., 196
Dastar, Jamasp P., 135, 179, 220
Dastur, Jamshedji P., 194, 426
Dastur, Jerbanoo P., 204
Dastur, K. B., 188, 222
Dastur, M, H., 153
Dastur, P. E., 198
Dastur, P, H., 131, 144
Dastur, S. P., 169, 447
Datar, A. N., 166, 216, 411
Datar, G. G., 190, 222
Datar, G. P., 177
Datar, H. B., 204
Datar, H. R., 155
Datar, N. T., 167
Datar, Shamu G., 179, 219
Datar, Someshwar G., 370
Datar, V. M., 184
Date, B, S., 370

2

Date, G, G., 190 Date, H. V., 185 Date, K. H., 239, 399 Date, L. G., 231 Date, N, K ,162, 370 Date, N. V., 234 Date, V, B., 237 Datiya, M. R., 139 Datta, V. P., 380 Davada, P. N. 229 Davar, A, S. 169, 218, 374, 440, 452 Davar, E. F., 373 Davar, E. J., 194 Dayar, F. E., 223 Davar, F. 8., 229 Davar, J. E., 122 Davar, J. Shavaksha, 185, 222 Davar, J. Sorabji, 232, 418 Davar, M. B., 193, 462, 465 Davar, M. R., 202, 461, 462, 465 Davar, S. H., 194 Dave, A. H., 166, 217, 439 Dave, H. B., 161, 221 Dave, H. M., 185 Dave, K. G., 238, 398 Dave, K M., 149, 213, 384 Dave, K. S., 134, 161, 219 Dave, M, K, 194 Dave, M. P., 204 Dave, N, P., 164, 216, 426 Dave, P. M., 184 Dave, P. S., 185 Dave, R, D., 121, 148, 451 Dave, S. B., 422 Dave, S. M., 229 Dave, S. T., 149 Dave, V. K., 148, 388 Dave, Y, K., 177 David, A. J., 376 David, I., 376 David, M. E., 185, 376 Davison, H., 126 Davlatjada, C. M., 141, 211 Davlatjada, S. M., 228 Darne, K. Y., 199 • Dayaram, G. (formerly Shahani,

D. G.), 119
D'Cunha, C. P., 202, 373, 386, 395,

404, 405
DeAlbuquerque, M. F., 232
DeAndrade, A. P., 116
DeAndrade, M. J. P., 180, 222
DeAttaides, F. X., 228
Debu, J. P., 199
DeCruz, A., 136, 176
DeConceicão, P., 226
DeCosta, F. X., 229
DeCunha, G. F., 229
DeCunha, T., 226
DeGama, S, 378

DeLima, T. J., 176, 373 DeLima, L. J., 164, 216 DeLisle, A., 128 DeLuna, G. C., 188 DeMello, A., 196 DeMello, I., 373 DeMonte, Braz, 121 De Monte, D. A., 120, 228 De Monte, T. A., 143, 373 DeNazareth, J, V., 227 Deo, S, N., 233 DeOliveira, J. F. X., 167, 218 DeQuadros, A., 230 DeQuadros, J. I., 233, 418 DeQuadros, J. P., 266, 217, 382, 395 DeRozario, L. P., 117, 221 DeSa, Luis, 144, 212, 373 DeSa, Themis, 388, 425 Desai, Abhechand G., 183, 221, 372 Desai, Ambelal B., 199 Desai, Amritlal B., 199 Desai, A, C., 204 Desai, A. J., 244 Desai, A. N. 193 Desai, Ambalal 8., 117, 130, 141, 211 Desai, Anant G., 188 Desai, Anant S., 167, 220 Desai, Anantrai G., 165 Desai, B. A., 185, 222 Desai, B. C., 239 Desai, Bapalal H., 177, 220 Desai, Bamanji H., 182, 222 Desai, B. J., 136, 184, 222, 456 Desai, B. K., 208, 219, 424 Desai, Bebramji M., 194 Desai, Bhimbhai M., 245 Desai, B. N., 173 Desai, B. T., 194, 222 Desai, C. D., 183, 220, 4.20 Desai, C. G., 227 Desai, C. H., 231 Desai, C, M., 173, 222, 390 Desai, C, N., 202 Desai, C. S., 175 Desai, D. B., 165, 374 Desai, D. D., 199 Desai, D, J., 188 Desai, D. K., 182, 221 Desai, D. R., 165, 218 Desai, F. P., 146 Desai, F, S., 468 Desai, Gopalji G., 150 Desai, Gulabrai G., 157, 216 Desai, Gunvantrai G., 198 Desai, Govindbliai H., 158, 214, 367 Desai, Gunvant H., 204 Desai, G. J., 170 Desai, G. Kanthadji

, 236 Desai, G. Khandubhai, 422 Desai, G. Kuvarji, 209

Surname not known.

INDEX OF NAMES.

[ocr errors]

Desai, G. M., 202
Desai, G. P. 244
Desai, G. R., 226
Desai, G. S., 118
Desai, G. V., 154, 216
Desai, H. B., 190, 222
Desai, H, D., 169, 218, 408
Desai, H. G., 157
Desai, H. M., 176
Desai, Hannant, R., 202
Desai, Haridhar R., 176
Desai, J. G., 177
Desai, J. L., 243
Desai, J. M., 190
Desai, J. V., 167
Desai, K. B., 199
Desai, K, C., 196
Desai, Keshav G., 188, 223
Desai, Khandubhai G., 122, 234
Desai, K. H., 188, 223
Desai, K. I., 145
Desai, K, J., 193
Desai, Kasthadji K., 148
Desai, Kuvarji D., 188
Desai, Kuvarji K., 208, 240, 377,

412, 427
Desai, Khandubhai L., 173
Desai, Krishnalal L., 180), 221
Desai, Keshavlal V., 173, 218
Desai, Krishnarao V., 172, 221, 382
Desai, L, P., 173
Desai, M. A., 183
Desai, M, B. M., 204
Desai, Maganlal C., 208
Desai, Moolchand C., 202
Desai, Motilal C., 133, 220
Desai, Mancherji D., 185
Desai, Motilal D., 150, 213
Desai, M. Gangadas, 226
Desai, M. Gulabbhai, 176, 218
Desai, M. G., 232
Desai, M. H., 146
Desai, M. J., 169, 218
Desai, M. L., 245
Desai, M. M., 401
Desai, M, N., 234
Desai, Manibhai, P., 173
Desai, Mukandrai, P., 194
Desai, M. R., 190
Desai, Maneklal S., 131, 148, 412
Desai, Motishankar S., 194
Desai, M. T., 180, 219
Desai, M, V., 235
Desai, N. A., 236, 401
Desai, N. J., 196
Desai, N, K., 190, 223
Desai, N. M., 199
Desai, N, P., 144
Desai, N, S., 157
Desai, N. V., 167, 218
Desai, Pandurang A., 156 142,

B 1961-c

Desai, Purshotam A., 422
Desai, P. C., 172, 220
Desai, Pragji K., 422
Desai, Purushottam K., 422
Desai, P. L., 177
Desai, P. M., 199
Desai, R. C., 234
Desai, R, H., 169, 217
Desai, R. R., 167, 218
Desai, R. V., 163, 216, 395
Desai, Shankar A., 187
Desai, Snantaram A., 134, 165, 218
Desai, S. B., 199
Desai, S. Chandulal, 157
Desai, S. Chhotamlal, 389
Desai, Sakarlal D., 146
Desai, Sankallal D., 194, 422
Desai, Sorabji D., 231
Desai, Sakarlal R., 176
Debai, Sevaklal R., 19+
Desai, Shaukar R., 190
Desai, S. G., 371
Desai, T. R., 188, 222
Desai, U, A., 150
Desai, V. A., 204
Desai, V, D., 175
Desai, V. G., 233, 417, 418
Desai, Varajrai S., 153
Desai, Vinayakrai S., 390, 420
Desai, V. K., 235
Desai, V. T., 236
Deshmukh, B. M., 173
Deshmukh, B. R., 294
Deshmukh, B. V., 202, 428
Deshmukh, C. G., 184, 223, 384
Deshmukh, D. G., 167, 218, 370, 423
Deshmukh, G, K., 151, 213, 397, 393
Deshmukh, G. S.,

161
Deshmukh, H. P., 159
Deshmukh, K, G., 141
Deshmukh, K. R., 188
Deshmukh, L. G., 146
Deshmukh, M. G., 118, 153, 207, 224,

227, 404
Deshmukh, Raghunath G., 144
Deshinukh, Ramchandra G., 142,

212, 384
Deshmukh, R. L., 187, 222
Deshmukh, T, S., 242, 399
Deshmukh, V.S., 153
Desh pande, A. K., 175
Deshpande, B. B., 165, 218, 382
Deshpande, D. L., 153, 214
Deshpande, G. B., 173, 219
Desh pande, G. V., 403
Deshpande, K. D., 199
Deshpande, Kashinath G., 17;
Deshpande, Keshav G., 161, 407, 457
Deshpande, Krishnaji G , 173, 218
Dushpande, K. N., 199
Deshpande, K. S., 183

[ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »