Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

VICE-CHANCELLORS.

1857. Sir William Yardley. 1858. Sir Henry Davison. 1860. Sir Joseph Arnould, M.A. 1863. Sir Alexander Grant, Bart., M.A., LL.D. 1865, Alexander Kinloch Forbes. 1865. Sir Alexander Grant, Bart., M.A., LL.D. 1868. The Reverend John Wilson, D.D., F.R.S. 1870. James Gibbs. 1879. March, Sir Raymond West, M.A., LL.D., F.R.G.S., K.C.I.E. 1879. Dec., William Guyer Hunter, M.D., F.R.C.P. 1880. Sir Raymond West, M.A., LL.D., F.R.G.S., K.C.I.E. 1885. Dec., James Braithwaite Peile, M.A., C.S.I. 1886. Sir Raymond West, M.A., LL.D., F.R.G.S., K.C.I.E. 1888. The Rev. D. Mackichan, M.A., D.D. 1890. July, William Wordsworth, B.A., C.L.E. 1890. Dec., H. M. Birdwood, M.A., LL.D., C.S.I. 1892. Kashinath Trimbak Telang, M.A., LL.B., C.I.E. 1893. Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M.A., Ph.D., C.I.E., Hon.

M.R.A.S. 1895. Oct., Sir John Jardine, K.C.I.E. 1897. March, The Honourable Mr. Justice E. T. Candy, I.O.S. 1902. July, The Rev. D. MACKICHAN, M.A., D.D., LL.D.

DEANS.

1.- DEANS IN ARTS. 1859. Aug., John Harkness, M.A., LL.D. 1862. July, Sir Alexander Grant, Bart., M.A. 1863. Feb., The Rev. John Wilson, D.D., F.R.S. 1868. Oct., Herbert Mills Birdwood, M.A., LL.D., C.S.I. 1869. Jan.

, Kyrle Mitford Chatfield, M.A. 1873. Jan., The Rev. John Wilson, D.D., F.R.S. 1876. Jan., Sir Raymond West, M.A., LL.D., F.R.G.S., K.C.I.E. 1876. June, William Wordsworth, B.A., C.I.E. 1879. April, James Braithwaite Peile, C.S.I., M.A. 1880. Jan., William Wordsworth, B.A., C.I.E. 1881. Jan., Herbert Mills Birdwood, M.A., LL.D., C.S.I. 1881. July, The Rev. John Murray Mitchell, M.A., LL.D. 1882. Jan., James Braithwaite Peile, M.A., C.S.I. 1882. June, William Wordsworth, B.A., C.I.E. 1883. Feb., James Braithwaite Peile, M. A., C.S.I. 1885. Feb., William Wordsworth, B.A., C.I.E. 1887. Nov., J. T. Hathornthwaite, M.A. 1888. Aug., Herbert Mills Birdwood, M.A., LL.D., C.S.I. 1889. Feb., Rao Saheb V. N. Mandlik, C.S.I. 1889. June, The Honourable Mr. P. M. Mehta, M.A. 1890. Feb., Herbert Mills Birdwood, M.A., LL.D., C.S.I. 1891. Feb., F. L. Latham, M.A. 1892. July, Sir J. Jardine, K.C.I.E. 1893. Mar., James Jardine, M.A. 1893. Oct., R. G. Oxenham, M.A. 1894. June, The Rev. D. Mackichan, M.A., D.D. 1898. Mar., E. Giles, M.A. 1902. June, F. G. Selby, M.A,

IL-DEANS IN LAW. 1860. July, Arthur James Lewis. 1861. Jan., William Loudon. 1862. Jan., James Fraser Hore, M.A. 1866. Jan., Richard Tuohill Reid, LL.D. 1868. Jan., Henry Pendock St. George Tucker. 1871. Jan., Andrew Richard Scoble. 1872. Jan., James Sewell White, B.A. 1873. Jan., J. P. Green, LL.B. 1874. Jan., Andrew Richard Scoble, Q.C. 1876. March, John Marriott, B.A. 1882. Jan., F. L. Latham, M.A. 1884. July, Sir C. F. Farran, B.A. 1885. Feb., F. L. Latham, M.A. 1886. Sept., Sir C. F. Farrani, B.A. 1888. Feb., F. L. Latham, M.A. 1891. Feb., Sir C. F. Farran, B.A. 1893. March, M. H. Starling, B.A., LL.B. 1893. Dec., Sir J. Jardine, K.C.I.E. 1896. March, Sir C. F. Farran, B.A. 1898. Sept., Mahadev Govind Ranade, M.A., LL.B., O.I.E. 1900. March, The Honourable Mr. Justice Badrudin Tyabji. 1901. March, The HONOURABLE Mr. PHEROZESHAH M. MEHTA, M.A.,C.I.E.

III.- DEANS IN MEDICINE. 1858. Mar., B. P. Rooke, M.D. 1860. Oct., John Peet, M.D. 1865. Jan., Herbert John Giraud, M.D. 1865. Oct., Robert Haines, M.B. 1866. June, William Guyer Hunter, F.R.C.S.E. 1867. April, Frank Savignac Stedman. 1868. Jan., Francis Shortt Arnott, M.D., C.B. 1869. Jan., T. W. Ward, F.R.C.S. 1870. Jan., Alexander Wright. 1871. Jan., William Guyer Hunter, M.D., M.R.C.P. 1872. Jan., Alexander Wright. 1874. Jan., William Thom. 1877, Jan., William Guyer Hunter, M.D., F.R.C.P. 1880, Jan., Henry Cook, M.D., M.R.C.P., F.R.G.S., F.G.S., F.M.S. 1882. Jan., William James Moore, M.D., L.R.C.P. (Edin.), C.I.E. 1882. June, Henry Vandyke Carter, M.D. 1884. Jan., A. N. Hojel, L.K. & Q.C.P.I. 1885. Feb., Henry Cook, M.D., F.R.C.P., F.R.G.S., F.G.S., F.M.S 1886. Aug., H. V. Carter, M.D. 1888. Aug., I. B. Lyon, M.R.C.S., F.C.S., F.L.S. 1889, Jan., J. Pinkerton, M.D. 1889. Sept. W. Gray, L.M. 1890. Feb., J. Pinkerton, M.D. 1891. Feb., A. N. Hojel, L.K. & Q.C.P.I. 1891, July, W, Gray, L.M, 1892. Feb., J. Arnott, M.D., C.M. 1893. Mar., G. Waters, L.R.C.S., L. R.C.P.E. 1894. Mar., G. A. Maconachie, M.D., C.M., M.R.C.P.L. 1895. July, G. Waters, L.R.C.S., L.R.C.P.E. 1896. Mar., Cowasji Hormusji, G.G.M.C. 1897. Feb., Edalji Nashirvanji, G.G.M.C.

1898. Mar., Colonel W. K. Hatch, M.B., C.M., F.R.C.S., I.M.S. 1901. Mar., Temulji Bhikaji Nariman, L.M. 1902. Mar., LIXUT.-COLONEL H. P. DIMMOCK, M.D., L.R.C.P., M.R.C.S.,

I.M.S.

IV.-DEANS IN CIVIL ENGINEERING. 1858. Feb., Arthur Malet. 1860. Aug., Walter Scott, Bombay Engineers. 1862. Jan., Colonel H. B. Turner, Bombay Engineers. 1862. Sept., Walter Scott, Bombay Engineers. 1863. June, Harry Rivers, Bombay Engineers. 1865. April, H. St. Clair Wilkins, R.E. 1865. Oct., Alfred DeLisle, R.E. 1867. Jan., C. W. Tremenheere, R.E., C.B. 1868. Jan., Alfred DeLisle, R.E. 1868. April, J. S. Trevor, C.S.I., R.E. 1869. Jan., Sir Michael Kavanagh Kennedy, K.C.S.I., R.E. 1879. Jan., John Archibald Ballard, R.E., C.B. 1879. Feb., Thomas Ormiston, M. Inst.C.E. 1881. Jan., F. Mathew, M.Inst.C.E. 1882. June, J. A. Fuller, C.I.E., R.E. 1883. Jan., C. J. Merriman, C.S.I., R.E. 1885. June, A. W. Forde, M.Inst.C.E. 1886. Dec., W. W. Goodfellow, R.E., C.B. 1887. April, Theodore Cooke, M.A., M.I., LL.D., F.G.S., M.Inst.C.E.,

C.I.E. 1889. Jan., J. H. White, R.E. 1889. Aug., G. L. O. Merewether, R.E. 1891. Feb., Theodore Cooke, M.A., M.I., LL.D., F.G.S., M.Inst.C.E.,

C.I.E. 1892. Feb., H. I. B. Hargrave, M.A., C.E. 1893. Mar., T. D. Little, M.I.C.E. 1893. Oct., H. I. B. Hargrave, M.A., C.E. 1896. Mar., S. Cooke, M.A., F.I.C., F.G.S., Assoc. M.Inst.C.E. 1897. Mar., H. I. B. Hargrave, M.A., C.E. 1899. Jan., W. C. Hughes, M. Inst.C.E., C.I.E. 1900. July, C. T. Burke, B.E., M.Inst.C.E. 1901. Jan., THE HONOURABLE Mr. W. C. Hughes, M. Inst.C.E., C.I.E.

REGISTRARS. 1858. Jan., Robert Sharpe Sinclair, M.A., LL.D. 1862. Nov., Robert Haines, M.B., Officiating. 1863. Nov., Robert Sharpe Sinclair, M.A., LL.D. 1866. July, George Christopher Molesworth Birdwood, M.D. 1867. April, John Powell Hughlings, B.A., Officiating. 1868. Jan., George Christopher Molesworth Birdwood, M.D. 1868. Sept., James Taylor. 1874. May, Peter Peterson, M.A., D.Sc. (Edin.), B.A. (Ball. Coll., Oxon.)

Oficiating. 1874. Sept., The Rev. D. C. Boyd, M.A. 1877. June, Peter Peterson, M.Å., D.Sc. (Edin.), B.A. (Ball. Coll., Oxon.) 1889. Dec., D. MacDonald, M.D., B.Sc., C.M. 1894. May, F. Chambers, Acting. 1894. Nov., D. MacDonald, M.D., B.Sc., C.M. 1902. June, B. M. PANDIT, B.A., Officiating.

GRADUATES. *

HONORARY DEGREE OF LL.D.

1884. His Excellency the Most Noble the Marquis of Ripon, K.G., G.C.B. G.M.S.I., P.C.

1890. William Wordsworth, B.A., C.I.E.

1892. Sir Raymond West, M.A., LL.D., F.R.G.S., K.C.I.E.

M.A.

1865.
College. +

Branch.
E. History. I
.E. History and Political Economy.

Ranade, Mahadev Govind..
Wagle, Bal Mangesh

1866. Bapat, Janardan Vinayak .........E. History and Philosophy. Bhagvat, Govind Ramchandra. D. Mathematics and Natural Philosophy. Bhandarkar, Ramkrishna Gopal. E. & D. English and Sanskrit. Dalvi, Dinanath Atmaram..... .E. Mathematics and Natural Philosophy. S Pathak, Vithal Narayan .......... F.G.A. History and Philosophy.

1867. Gazdar, Jamshedji Jivanji......... E. Mathematics and Natural Philosophy.lt

1868. Pathak, Shapurji Hormasji.........E. Mathematics and Natural Philosophy. I

Second Class.
Mankar, Ganpatrao Amritrao ... D. History and Philosophy.
Pandit, Shankar Pandurang.. English and Latin.
Patel, Dadabhai Sorabji... .E. History and Philosophy,
Patel, Rastamji Mervanji .E. History and Philosophy.
Sayani, Rahimtulah Muhammad. E. English and Latin.
Unvala, Jamshedji Navroji ......E. English and Latin.

1869.

E.

First Class,
D. Mathematics and Natural Philosophy.

Bhat, Gangadhar Anant

* The names are arranged alphabetically (except where specified) according to the surname, in

order of time. # For the names of Colleges, Schools, Second languages and Selected subjects, see List of

Abbreviations. With Honours and Gold Medal. $ With Bonours, Class III. 1 With Honours, Class II.

With Honours, Class II.

[blocks in formation]

First Class,
Duncan, Thomas....................St. X. English and Latin,

Second Class.

McDermott, Michael

.....St. X. English and Latin.

• Physical group.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »