Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1904,

1. JÁut-Tuhfat-ul-Ahrar, complete. 3. ABUL-Fazl-Akbar Náma, from the commencement of the reign of

Humáyún to his return from 'Iraq (Volume I, pp. 92 to 168, Naval

Kishore's Press). 3. BADR-B-Chách-Qasáid, pp. 1 to 80 (Naval Kishoro's Press). A. JALÁL-UD-DIN MUHAMMAD-E-DawÁNİ-Akhláq-e-Jalálī, from Lum'a

VII of Lami' I to the end of Lami 'II (pp. 122 to 228, Naval
Kishore's Press),

X.-MARATHI.

FOR THE M.A. EXAMINATION.

1902.

1. Hâla's Saptas'atî.-Satakas I–IV, 2. Jhânes'vari --Adhyâyas I–IX. 3. Ekanatha's Bhagavata.-Adhyâyas I-XI. 4. Tukârâma.-Abhamgas I–MDİI (Indu Prakas'a edition). 5. Moropanta–Kekávali, Santavarnanavishayaka Sanmanimâlâ, &c.,

(as in Kavyasangraha) and Sabhâ parva. 6. Pes'vyâmchî Bakhara by Krishnaji V. Sohoni.

1903.

1. Setubandha Kávya.—As'vâsas I–VI. 2. Jfiánes vari.-Adhyâyas X-XVI. 3. Muktes'vara.—Mahâbhârata-Adiparva. 4. Tukârâma.- Abhamgas MDIII–MMDCX. 5. Vâmana.—Brahmastuti and Nâmasudha. 6. Bhâusâhebåmchi Bakhara (Printed in Kâvyetibâsasamgraha, Dec.

1879).

1904.

1. Hâla's Saptas'ati.-Satakas IV-VIII. 2. Jhânes'varî.-Adhyâyas XIV-XVIII. 3. Ekanâtha.-Bhagavata—Adhyâyas XII–XXIII. 4. Namadeva.—Abhamgas I-MD (Tukârâma Tâtyâ's edition). 5. Moropanta.-Samg'ayaratnamâlá, Pras'nottararatnamâlâ, and Adiparva,

Adhyâyas I-XIV. 6. Sivachhatrapatîchemcharitra by Krishnäji Ananta Sabhâsada.

1905. 1. Setubandha Kâvya.- As'vâsus VII–XI. 2. Jfânes' varî.-Adhyâyas I–IX. 3. Râmadasa's Dåsabodha.-Das'akas I–XII. 4. Vâmana.-Brahmastuti and Nåmasudha. 5. Tukârâ ma.-Abhamgas MDIII.-MMDCX. 6. Bhâusâheba mchỉ Bakhara (Kâvyeti hâsasamgraha, Dec. 1879).

1906.

1. Hala's Saptas'atî.-- Satakas I-IV. 2. Jfânes Vari.-Adhyâyas X—XVI. 3. Ekanâcha.—Bhâgavata - Adhyâyas XX–XXXI. 4. Moropanta.-Kekâvali, Santavarnanavishayaka Sanmanimala and

Adipar va, Adhyâyas XV-XXXII. 5. Nâmadeva.--Abhamgas I–MD. (Tukârâma Tâtyâ's edition.) 6. Pes'vyâmchi Ba khara by Krishnâji V. Sohoni.

XI.-KANARESE.

FOR THE M.A. EXAMINATION.

1902 and 1906. Shabdamanidarpana by Keshiraja. 2. Apratimavira Charita. 3. Nagavarma Chahandassa. 4. Anubbavamrita. 5. Caldwell's Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian

Family of Languages. 6. Pampa Bharata (Chapters 1, 2, 3 and 4). 7. Karnataka Kadambari by Nagavarma (Part 1st) 8. Jagannatha Vijaya (Chapters 1, 2, 3 and 4). 9. Mitravindagovinda. 10. Damayanti Swayamvara. 11. Kalavati Parinaya.

1903. 1. Shabdánushāsana by Bhattakalanka. 2. Narapaticharita n. 3. Nagavarma Chahandassu. 4. Chika-Devaraya Binnapam. 5. Caldwell's Coroparative Grammar of the Dravidian or South Indian

Family of Languages. 6. Adipurana by Pampa. 7. Lilávati by Nemichandra alias Kaviraja Kunjara. 8. Raja Shekhara Vilāsā. 9. Kabbegāra Kavam. 10. Shakuntala (by Basappa Shastri). ll. Rämáshwamedham.

1904. 1. Karnataka Bhasha-bhushanam by Nagavarma. 2. Shabdasmriti. 3. Kávyavalokana, Part I. 4. Shringāra Ratnākara by Kavi Káma Deva. 5. Nāgavarma Chahandassu. 6. Caldwell's Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian

Family of Languages. 7. Pampa Rāmāyana. 8. Sbabara-Shankara Vilása. 9. Chandraprabba Purana. 10. Uttara Ramacharitra by S. G. Naras himphachārya. 11. Adbhuta Rāmāyana. 12. Chikadevaraja Vamsbávali. 13. Girija Kallyāna by Harihara Deva.

1905,

1. Shabdamanidarpana. 2. Kavirajamarga. 3. Nagavarma Chahandassu. 4. Dnyana-Yoga Tarangini. 6. Caldwell's Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian

Family of Languages. 6. Mallināt ha Purāna by Pampa. 7. Gadāyuddha by Ranna. 8. Chikadevaraja Vijaya. 9. Chandakavshika (by Basappa Shistri). 10. Panchatantra by Durgasimvha. 11. Mudramanjusha.

XII.-GUJARATI.

FOR THE M.A. EXAMINATION.

1902

NARDINHA MEHTA – Brihat Kävya Dohana, Pt. I, pp. 12 to 29 ; Pt. II, pp.

1 to 45. Samala Bhat.-Brihat Bävya Dobana, Pt. I, pp. 312 to 481. PREMĀNANDA-Prachin Kávya Mālā, Pt. I, pp. 1 to 266 ;Pt. XIV, pp. I to

181; and Pt. XXVI, pp. 1 to 283. DAYARĀM.-Prächin Kavya Mílá, Pt. II (Basika Vallabha), pp. 1 to 150 ;

Prachin Kavya Mála, Pt. II (Pushtipatha Rahasya), pp. 1 to 26 ; and

Prachin Kávya Mālā, Pt. II (Rukmini Simanta), pp. 1 to 8. DHIBO Bhakta.-Prachin Kavya Mala, Pt. XXIII, pp. i to 198 ;

Brihat Kávya Dohana, Pt I, pp. 754 to 759. AkHo Bhakta.-Brihat Kavya Dohana, Pt. I, pp. 242 to 311 ; Pt. II,

pp. 290 to 338.
VALLABHA—,Prāchin Kavya Malā, Pt. IV, pp:

1 to 198.
TULA8H1.-Brihat Kávya Dohana, Pt. II, pp. 46 to 82.
UDAYARATNA.-Brihat Kávya Dohana, Pt. 1, pp. 831 to 834.
KUMUDACHANDRA.-Bribat Kávya Dohana, Pt. I, pp. 834 to 837.
DALPATRĀM.—Forbes

Vilas, pp. 211 to 250 ; Venacharitra, pp. 356 to 420. NABMADISHANKAB.-Prose - Narma Gadya, pp. 1 to 150, Edition 1885.

Poetry. - Narma Kavitá, Pt. I, pp. 298 to 320; and

Pt. II, pp. 702 to 716, and pp. 844 to 855.
MAHIPATRĀM.-Bhavāi Sangrah.
NAVALRĀM.–Naval Grantbávali, Pt. II, pp. 1 to 343.

1903.
NARSINHA MEHTA.-Brihat Kávya Dohana, Pt. III, pp. 1 to 60.
RAMALA BHAT.-Brihat Karya Dohana, Pt. II, pp. 339 to 538.
PREMANAND.-Brihat Kávya Dohana, Pt. I, pp. 30 to 241 ; Pt. II, pp. <3

to 289.
Prāchin Kavya Mālī, Pt. XXX, pp. 1 to 195.

1
DAYĀBĀM.-Prachin Kavya Māli, It XI, pp. 307 to 312.
GIRDHARA.—Prachin Kavya Malá, Pt. XI, pp. 327 to 420.

DEIRO BHAKTA.-Prachin Kivya Mali, Pt. XXIV, pp. 1 to 220, and

Brihat Kävya Dohana, Pt. I, pp. 754 to 759. AKHO BHAKTA.--Brihat Kavya Dohana, Pt. III, pp. 186 to 243; Pt. IV,

pp. 419 to 433; and Pt. V, pp. 783 to 791.
VALLABHA. -Prachin Kivya Mili, Pt. XXI, pp. I to 272.
VACHHARAJ.-Bribat Kávya Dohana, Pt. IV, pp. 199 to 246.
NARAHARI.—Prachin Kavya Māli, Pt. XXXII, pp. 1 to 234.
Jasha VIJAYA.-Brihat Kivya Dohana, Pt. III, pp. 842 to 854.
NAVALRĀM.-Naval Granthāvali, Pt. II, pp. 1 to 313.
DALPATRAM.--Forbes Vilás, pp. 211 to 250; Venacharitra, pp. 356 to 420.
NARMADISHANKAR.-Prose-Narma Gadya, pp. 1 to 150.

Dharma Vichāra, pp. 1 to 223.
Poetry- Narma Kavitā, Pt. I, pp. 266 to 320 ; and Pt. II, pp. 702

to 716, and pp. 844 to 855.

1904.

NARSINHA MEITA.-Brihat Kávya Dohana ; Pt. IV,

pp.

1 to 34. Samala Bhat.-Brihat Kavya Dohana, Pt III, pp. 249 to 479. PREMANANDA.-Brihat Kavya Dohana, Pt. III, pp. 61 to 185; Pt. IV,

pp. 289 to 418; Pt. V, pp. 151 to 369; and

Prachin Kavya Mālā, Pt XXXI, pp. 1 to 213. DAIRO BHAKTA.-Prachin Kavya Mālá, Pt. XXV, pp. 1 to 184; and

Brihat Kávya Dohana, Pt. III, pp. 765 to 773. MANOHAR Swami. --Brihat Kavya Dohana, Pt. III, pp. 711 to 765. VALLABHA.—Prachin Kavya Mālā, Pt. XXVII, pp. 1 to 134. Dayaram.—Prachin Kávya Mālā, Pt. XIII, pp. 1 to 93, pp. 109 to 256,

and pp. 261 to 278 Vasto.- Brihat Kävya Dohana, Pt. IV,

PP.

247 to 228. Nem VIJAYA.—Prachin Kavya Mili, Pt. XXXV, pp. I to 48. RÁDHĀBZI.-Prächin Kavya Mālā, Pt. VI, pp. 147 to 153. DALPATRĀM.-Forbes Vilās, pp. 211 to 250 ; Venacharitra, pp. 356 to 420. NagmaDĀSHANKAR.—Prose-Narma Gadya, pp. 1 to 150; Poetry-Narma

Kavita, Pt. II, pp. 702 to 716 ; Grāma ané Shristi Saundarya, pp. 844

to 855. NAVALRĀM.-Naval Granthavali, Pt. II, pp. 1 to 343. MAHIPATRĀM.-Bhavãi Sangraha.

1905.

pp. 1 to 283.

NARSINHA MEHTA.-Brihat Kävya Dohana, Pt. V, pp. 1 to 70.
Samala Bhat.-Brihat Kivya Dohana, Pt. V, pp. 370 to 525.
PREMANANDA.-Brihat Kävya Dohana, Pt. VI, pp. 85 to 146 ;

Prāchin Kavya Māla, Pt. XII, pp. 1 to 287, and Pt. XXVI,
NABAHABI --Prachin Kivya Mili, Pt, XXXII. pp. 1 to 234.
Bhojā BHAKTA.—Prachin Kavya Mālī, Pt. V, pp. 1 to 229.
RATANJI.-Brihat Kävya Dohana, Pt. V, pp_526 to 620.
VALLABHA.- Prachin Kavya Mālī, Pt. XXVIII, pp. 1 to 142.
Dayarām.-Bribat Kávya Dohana, Pt. I, pp. 786 to 812, and Pt. IV,

pp. 778 to 848. NEMA VIJAYA.-Prichin Kavya Milā, Pt. XXXV, pp. 49 to 97. RadHaBĀI.-Prãohin Ķávya Mila, Pt. YI, pp. 153 to 162. Navalrām. — Naval Granthīvali, Pt. II, pp. I to 343, DALPATRĀM.–Forbes Vilás, pp. 211 to 250; Venacharitra, pp. 356 to 420.

NARMALÁSHANKAR.-Prose – Dharma Vichāra, pp. 1 to 228;

Poetry-Narma Kavita, Pt. I, pp. 323 to 397 and pp.

413 to 465 ; and Pt. II, pp. 844 to 856.

1906. NARSINHA MEHTĂ.—Brihat Kávya Dohana, Pt. VI, pp. 1 to 84. Sīmala BAAT.—Brihat Kávya Dohana, Pt. VI, pp 484 to 678. SHIVADAS.-Brihat Kávya Dohana, Pt. IV, pp. 151 to 198. PREMĀNANDA -Prachin Kávya Mālā, Pt. XII, pp. 1 to 287, and

Pt. XXX, pp. 1 to 195; and Brihat Kävya Dohana, Pt. VI,

pp. 257 to 414.
NIRANTA.-Prachin Kávya Mālā, Pt. X, pp. 1 to 241.
VALLABHA.- Prachin Kavya Mālā, Pt. XXIX, pp. 1 to 120.
NEMA VIJAYA.-Prachin Kávya Māla, Pt. XXXV, pp 98 to 138.
Divālib.I.- Prachin Kavya Mála, Pt VI, pp 62 to 77.
DayĀRĀM.-Prāchin Kavya Mālā, Pt. XIII, pp. 120 to 256.
DALPATRĀM.–Forbes Vilás, pp. 211 to 250.

Venacharitra, pp. 356 to 420.
NARMADISHANKAR.–Prose- Narmagadya, pp. 1 to 150 ;

Poetry-Narma Kavita, Part II, pp. 702 to 716, and

pp 844 to 855. MAHIPATRĀM.-Bhavai Sangrah. NAVALRĀM.–Naval Granthávali, Pt II, pp. 1 to 343. KĀLIDĀS.-Bribat Kávya Dohana, Pt. I, PP 482 to 561. SHANTIDAS.—Brihat Kávya Dohana, Pt. I, pp. 779 to 782, and Part V,

pp. 792 to 795.
Ratro.—Bribat Kāvya Dobana, Pt. I, pp. 639 to 645.
REVĀSHANKAR.- Brihat Kavya Dohana, Pt. I, pp. 684 to 696.
RAGUNĀTADĀS.-Brihat Kávya Dohana, Pt. I, pp. 721 to 724, and Part III,

pp. 649 to 681, and Part V, pp. 756 to 760.
THOBANA.- Bribat Kävya Dohana, Pt. I, pp. 782 to 786.
GOVINDADAS. – Brihat Kávya Dobana, Pt. III, pp 835 to 842.
YAJIO.-Brihat Kävya Dohana, Pt. IV, from pp. 750 to 759.

PERIODS OF HISTORY.

FOR THE PREVIOUS EXAMINATION.

1902 and 1904. TAR STUDENT’Rome by Liddell (New Edition)-To the death of Julius

Cæsar.

1903. 'THE STUDENT's Greece by Smith (New Edition of 1900)-To the death of

Alexander.

PERIODS OF HISTORY AND BOOKS RECOMMENDED

IN HISTORY FOR THE M.A. EXAMINATION.

1. A Special Period of English History-Eagland under Elizabeth

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »