Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

9. Frame sentences each containing one of the following verbs in the 10 past tense, active voice, and then turn them into the passive voice :

Beat, hurt, mend, show, wear.

6

10. (a) Give the plural of

Appendix, echo, mongoose, focus, lieutenant.governor, penny. (6) Give the feminine of

Earl, colt, hero, marquis, testator, nephew.

ENGLISH TRANSLATION.

The Candidate may substitute for the piece set for para phrase a translation into English of any one of the following passages :

क्रिस्टीना झणजे निसर्ग व सुदैव यांच्या संयोगाने बनलेली एक विचित्र व्यक्ति होती. ती तरुण व कुलीन होती, परंतु स्वतःच्या सौंदर्याबद्दल रिकामा डौल तिच्या अंगी मुळीच नसे. आपला एक खांदा दुसऱ्या खांद्यापेक्षा अधिक उंच आहे ही गोष्ट लपविण्याचा तिने कधी प्रयत्न केला नाही. लोक तिला नेहमी ह्मणत:

:

'तुझा सुंदर केशकलाप हा तुझें फार मोठे सौंदर्य आहे." परंतु साधारणतः केसांची जितकी ओज राखावी, तितकीसुद्धा ती आपल्या केसांची ओज राखीत नसे. संसारांतल्या बारीक सारीक काळज्या तिच्या गावीही नसत. जेवणाखाणाच्या कामांत तिची काही चिकित्सा नसे. कांहीही अन्न पुढे येवो, त्याला तिने नांवें ठेवतांना कधी कोणी ऐकले नाही. ती इतकी नेमस्त असे, की पाण्याखेरीज दुसरे कांहींच पीत नसे. बायकांना योग्य अशी कोणत्याही प्रकारची कामें तिला शिकविली, तरी ती तिला येत नसत. "तूं जन्मलीस तेव्हां प्रथम लोक तुला मुलगाच समजत ; बंदुका वगैरे झाडल्या असतां भयभीत होण्याच्या ऐवजी तूं टाळ्या वाजवून, वीराच्या मुलीला शोभे असें वर्तन करीत असस," असें कोणी तिला झटले, ह्मणजे तिला आतशय आनंद होत असे.

[ocr errors]
[ocr errors]

घोड्यावर बसण्याचे कामी भय कसें तें तिला ठाऊकच नसे. रिकिबींत एक पाय ठेवून, ती झटकन जिनावर झांप टाकून बसे, व एकदम वेगाने निघे. बंदुकीचा नेम तर ती अगदी अचूक मारी. ती वयाने तरुण खरी, परंतु राज्यकारभाराच्या बाबतीतसुद्धा अगदी स्वतंत्रपणे व सारासार विचार करून आपले मत बनविण्याइतकी, व जगांत वागून वागून ज्यांचे केस करडे झाले आहेत, अशा वृद्ध मुत्सद्यांच्या मध्ये बसून, ऐटीने आपल्या मतांचे समर्थन करण्याइतकीही, बुद्धिमत्ता तिच्या अंगी होती.

દિચાઈના કુદરતની અને નસીબની એક અજબ પેદાશ હતી. તે જુવાન અને ઉમદા સ્ત્રી હતી, અને પિતાની જાતને માટે અહંકાર તેનામાં બીલકુલ ન હતો. તેને એક ખભો બીજા કરતાં વધારે ઉો હતે તે વાત છુપાવવાને તે કંઈ પણ મહેનત લેતી નહીં; જો કે તેને એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે તારી વધારેમાં વધારે ખુબસુરતી તારા ભરાઉ સુંદર વાળમાં છે તે પણ તેના ઉપર સાધારણમાં સાધારણ ધ્યાન પણ આપતી નહીં; જીંદગીની સઘળી નાની જંજાળોથી તે તદન અજાણી હતી; ખાવામાં તે એટલી બેદરકાર હતી કે કઈપણ જાતના ખોરાકમાં ખોડ કાઢતાં તે કદી સંભળાતી નહીં; તે એવી મિતપી (પીવામાં નિયમસર) હતી કે પાણી સિવાય બીજું કંઈ તે પીતી નહીં; સ્ત્રીને લાયક કઈ પણ જાતનું કામ શિખવાનું તે કદી સમજી શકતી નહીં; ઉલટું તેને એમ કહેવામાં આવતું કે તારા જન્મ વખતે તને ભુલથી છોકરે ધારવામાં આવી હતી, અને તું નાની બાળક હતી ત્યારે બંદુકોના ફુટવાથી ભય દેખાડવાને બદલે તું પિતાના હાથવતી તાળી પાડતી અને ખરા લશ્કરી સિપાઈના બાળક તરીકે વર્તતી ત્યારે તે ખુશી થતી. તે બેધડક જોડે બેસનાર હતી; પાવડામાં એક પગ મુકી છલંગ મારીને તે જીન ઉપર સ્વાર થતી,

[ocr errors]

અને વેગથી જતી; નિશાન ચુક્યા વગર તે ગાળી ભારતી; જુવાન છતાં રાજકીય બાબતે વીશે સ્વતંત્રતાથી અને વિવેકશક્તિથી વિચાર બાંધવાની અને દુનિઆના વ્યવહારમાં જેના વાળ ધોળા થઈ ગયા હતા એવા રાજમંડળીના સભાસદો સામા ફતેહમંદીથી પિતાને મત ટકાવવાની શકિતવાળી હતી.

ಕಿಯಾನಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ದೈವದ ಒಂದು ಸೋಜಿಗವಾದ ಫಲವಾಗಿ ದ್ದಳು. ಅವಳು ಹರೇದವಳಾದ ಮತ್ತು ಕುಲೀನಳಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಿಂಕತನದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಹಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಒಂದು ಹೆಗಲು ಎರಡನೇದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಲಿ ಕವಳು ಶ್ರಮಖಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮಿಗಿಲಾದ ಚೆಲುವು ಅವಳ ಬಹಳವಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಣಾಗಿ ದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅದಕ್ಕವಳು ಅತಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಕ್ಷ ಸಹಾ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಸಂಸಾರದ ಕುದ್ರತಾಪತ್ರಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಪರಿಚಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಹಾ ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳೆಷ್ಟು ಔದಾಸೀನ್ಯ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿರುವಳೆಂದರೆ ಯಾವ ತರ ಹಾದ ತಿಂಡಿಯಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಳು ದೋಷ ಇಡುವದು ಎಂದೂ ಕೇಳ ಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳೆಷ್ಟು ಎತಪಾಯಿಯಾಗಿರುವಳೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಯಾವ ತರಹಾದ ಕೆಲಸ ಗಳನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕವಳೆಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಾರಳು. ಪ್ರತ್ಯುತ, ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗಂಡು ಕೂಸೆಂದು ತಿಳಕೊಳ್ಳೋಣಾಯಿತೆಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸಾಗಿರುವಾಗ ಬಂದೂಕುಗಳ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಯಗಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಬದ ಲಾಗಿ ಚಪ್ಪಳಿಕ್ಕಿದಿಟವಾದ ನಟನ ಮಗುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳೆಂತಲೂ ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ ಬಡುವಳು. ಅವಳು ಕಡುಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಸವಾರಳಾಗಿದ್ದಳು. ಒಂದಡಿ ರಿಕಾಬಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ವೇಗದಿಂದ ಹೋಗುವಳು. ಗುರಿ ತಪ್ಪದೆ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಯುವಳು. ಅವಳು ತರುಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜಕಾ

[ocr errors]

ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಕ ಉಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಹಣ್ಣಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳಮಧ್ಯ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದಳು.

Christina era um producto maravilhoso da natureza e fortuna. Uma senhora joven e nobre, era ella completamente destituida de vaidade pessoal. Não se esforçava em esconder que tinha um hombro mais alto doque o outro; apezar de se lhe ter dito que a sua maior belleza consistia no seu cabello louro e abundante, ella não lhe dava a mais ordinaria attenção; era inteiramente estranha á todos os pequenos cuidados da vida ; tão indifferente aos manjares, que nunca se lhe ouviu notar faltas em qualquer genero de comida ; tão sobria, que não bebia senão agua. Ella nanca podia entender como aprender qualquer trabalho de senhora ; d'outro lado, ella regozijiava-se, se se lhe disesse que quando nascera, tinha-se julgado ser ella um rapaz; que, ainda na sua infancia, ella em vez de mostrar terror quando se dessem tiros, battia as palmas, a portava-se como filha d’um verdadeiro soldado. Era uma cavalleira intrepida; pondo um pé no estribo saltava para a sella, e ia com velocidade ; atirava no alvo sem falhar ; nova como era, era capaz de formar um juizo independente e perspicaz sobre os negocios do estado, e de o sustentar com triumpho entre senadores encanecidos no commercio com o mundo.

ز

کرسچینا قدرت و قسمت کا ایک عجیب نمو نہ تھی ایک کمسن اور شریف بیگم ذاتی خود نمائي

بالکل پاک تھي او سنے اپنے ایک کانن هے کو جو سے دوسرے سے ذرا اونچا تھا چھپاز کی تکلیف گوارا نہ کی گو اوسے کہا گیا تھا کہ او سکی سب سے بڑي خوبي اوسکے گنجان اور بھورے بالونمین هے او سنے او سکا ذرا بھی خیال نہ کیا وہ زندگی کی تمام خفيف

دسترخوان سے تو وج فکرون سے بالکل نا آشنا تهي ایسی بے پروا تھی کہ کبھی کسی نے اسکو کسی

تهي

قسم کی خوراک

[ocr errors]

مین عیب نکالتے نہین سنا پرہیزگار ایسی کہ پانی کے سوا وہ کچهہ پیتي هي نه تهي کسی قسم کے زنانہ کاموں کو سیکھنا اوسکي سمجهه هي

نہیں آتا تھا بلکہ وہ یہ سن کر خوش ہوتي تھي کہ اوسکی پیدائش کے وقت او سپر لڑکے کا دھوکا ہوا تھا اور یہ کہ جب وه ننها بچہ تھي تو بندوقونکي آوازون سے خوف زده ہونیکے بدلے تاليان بجا تی اور اسطرح رہتي جیسے ایک

سچے سپاہی

سپاہی کا بچہ ہو وہ نہایت شي د لیر سوار تھی ایک پاون رکاب مین

هي رکھ کر وہ زین پر اوچک جاتی اور تیز دوڑاتي او سکا نشانہ خطا نہیں کرتا تھا گو کمسن تھی مگر معاملات

آزاد اور مميز غور کرنے اور ایسے مشیر ونمین جنهون نے معاملات دینوی مین بال سفید کئے تھے اوسكو فتح مندانہ قایم رکھنے کے لایق تهي

ملکی مین

كرستائنا سرشتي * پاگ جي عجيب پیدایش هئي - جوان ؛ عالیشان زال هوندي به د بهي ايمان كان أصل أجي هئي - هكژو كلهر بئي کان و و هوس , تنهن لكائن جي كاكوشش نہ كند مي هئي ، جيتوئيک کيس چيو ويو هو ته سندس گھئي * گھٹی سونهن هتي ئي سندس سندر جهان وارن " "

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »