Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

CASES REPORTED.

....1018

Pago

Page Abbeville Furniture Factory, Cox v. (S. C.) 830 Barnes, Watson v. (Ga.)

723 Adams v. Williams (Ga.). 99 Barrett, State v. (N. C.)

836 A. Hoen & Co., Wright-Cæsar Tobacco Co. Barrett, Vashon v. (Ga.).

705 v. (Va.). 309 | Barronv. State (Ga.)..

812 Albany & N. R. Co. v. McArthy (Ga.)... 193 Battle, Worthy v. (Ga.).

667 Allen v. Lawson (Ga.).. 176 Baxter & Co. v. Camp (Ga.)..

..1036 Allen & Holmes v. Powell (Ga.).

137 B. B. Ford & Co. v. People's Bank (S. C.) 204 Allmon, Smith V. (S. C.).

.1014 Beacham v. Wrightsville & T. R. Co. (Ga.). 157 Alsobrook v. State (Ga.).

805 Bedford & Stevens, Merrick v. (N. C.).... 415 American Baggage & Transfer Co., Atlanta Bell Bros. v. Western & A. R. Co. (Ga.).. 532 Terminal Co. v. (Ga.). 711 | Bennett v. Farkas (Ga.)..

942 American Ginger Ale' & Carbonating Co., erry v. W. M. Ritter Lumber Co. (N. C.) 278 Carter V. (Ga.).... 755 Beverly, Hirsch & Co. v. (Ga.)..

678 American Harrow Co., Dolpin v. (Ga.). 706 Big Stony Lumber Co., McIlvane v. (Va.). 473 American Locomotive Co. y. Hoffman (Va.) 25 Birchfield, Norfolk & W. R. Co. v. (Va.).. 879 Anderson v. Commonwealth (Va.)

305 Blades Lumber Co., Banks v. (N. C.). 844 Anderson v. Goodwin (Ga.).

679 Blanford's Adm'x, Southern R. Co. V. (Va.) 1 Anderson V. Jackson (Va.). 870 Blassin game v. State (Ga.).

180 Anderson v. Kirby (Ga.). 197 | Bledsoe v. Robinett (Va.).

861 Anderson, Hannah v. (Ga.). 131 Blocker v. Clark (Ga.).

.1022 Anderson, Ray V. (Ga.).

356 Blount Carriage & Buggy Co. v. Ware (Ga.) 637 Andrews, Georgia R. & Banking Co. v. Blowers v. Southern Ry. (S. C.)

368 (Ga.)

76 Board of Education and School Committee Ansley, Hightower v. (Ga.).

939

of Buncombe County, Gilliand v. (N. C.) 413 4. R. King & Co. v. Georgia R. & Electric Bode, Joyce V. (S. C.)..

239 Co. (Ga.). 756 Bonds, Brown v. (Ga.)..

933 Arnold v. Carter (Ga.).. 177 Bonner v. State (Ga.)..

143 Asheville & C. M. R. Co., Dunn' v. (N. C.) 416 Booth & Co. v. Mohr & Sons (Ga.).

147 Athens Electric R. Co. V. Jackson (Ga.)... 626 Bostick v. Lawton (S. C.).

207 Atlanta, Fichtenberg v. (Ga.).

933 Bowen v. True (S. C.) Atlanta, Healey V. (Ga.).

749 Bowen, Atlantic & B. R. Co. v. (Ga.). 105 Atlanta, Hill V. (Ga.).. 354 Bower v. Coben (Ga.).

918 Atlanta, Southern Exp. Co. v. (Ga.) 771 Bower, McCaskill v. (Ga.).

942 Atlanta, B. & A. R. Co., Atlanta & W. P. Bradley, Seaboard Air Line Ry. v. (Ga.).. 69 B. Co. v. (Ga.). 736 Brand, Vanderford v. (Ga.).

822 Atlanta Terminal Co. v. American Baggage Braughner v. State (Ga.)

653 & Transfer Co. (Ga.)

711 Braxton County Court, Taylor v. (W. Va) 757 Atlanta & C. Air Line R. Co., Franklin v. Brewster v. Elizabeth City (N. C.)... 784 (S. C.) 578 Brickman v. Southern Ry. (8. c.).

553 Atlanta & W. P. R. Co. v. Atlanta, B. & A. Bridges V. State (Ga.).

916 R. Co. (Ga.) 736 Bristol, Fulkerson v. (Va.).

468 Atlanta & W. P. R. Co. v. Georgia R. &

Brock 'v. Wildey (Ga.)......

195 Electric Co. (Ga.). . 753 Brown v. Bonds (Ga.).

933 Atlantic Coast Line R. Co. v. Strickland Brown V. Brown (S. C.)...

168 Brown V. Northwestern R. Co. (S. C.). 829 Atlantic Coast Line R. Co. v. Taylor (Ga.) 622 Brown v. Rockey (W. Va.)

343 Atlantic Coast Line R. Co., Cain v. (s. c.) 244 Brown v. Southern R. Co. (Ga.)

729

162 R.' , Railroad

(.

914 Com’rs v. (S. C.).. 224 Brown v. Tharpe (s. C.)

363 Atlantic Coast Line R. Co., Smith v. (N. Brown, Southern R. Co. v. (Ga.).

911 786 Brucke v. Hubbard (S. C.)...

249 Atlantic Coast Line R. Co., Vassor v. (N. Bryan, City of Wilmington v. (N. C.)... 543 849 Bryant, Singer Mfg. Co. v. (Va.).

320 Atlantic Rice Mills Co.. Singer v. (Ga.). 821 Bryson v. Southern R. Co. (N. Ć.)

434 Atlantic, V. & W. R. Co. v. McDilda (Ga.) 140 Buck Creek Lumber Co., Hemphiil v. (N. Atlantic & B. R. Co. v. Bowen (Ga.).. 105 C.)

420 Atlantic & B. R. Co. v. Cordele (Ga.).. 155 Bullard v. Hudson (Ga.).

132 Atlantic & B. R. Co. v. Howard Supply Co. Bunch, Newsome v. (N. C.).

785 530 Bundrick v. State (Ga.).

683 Atlantic & B. R. Co. v. Johnson (Ga.), 91 | Bunting v. Dobson (Ga.).

102 Atlantic & B. R. Co. v. McKnight (Ga.).. 148 Burdette v. Crawford (Ga.).

677 Atlantic & B. R. Co., Talley v. (Ga.)...... 817 Burleson, Crockett v. (W. Va.).

341 Augusta S. R. Co., Jackson v. (Ga.)..... 697 Burnett v. Lyman (N. C.)

412 Augustus, Joel Bailey Davis Co. V. (Va.).: 985 Burns V. Ħorkan (Ga.).

946 Burrill, Laskey v. (Va.).

23 Baker, Georgia Ry. & Electric Co. v. (Ga.) 639 Busby'v. Marshall (Ga.).

646 Baker, Shelly v. (Ga.),

653 Button v. State Corporation Commission Bank 'of Commerce v. 'New York Life Ins. of Virginia (Va.).

769 643 Byrom v. Hamilton (Ga.).

648 Banks . Blades Lumber Co. (N. C.). 844 Barnes, Craddock v. (N. C.).. 1003 Cade v. Du Bose (Ga.).

697 Barnes, Tyner v. (N. C.)... .....1008 Cain v. Atlantic Coast Line R. Co. (s. 0) 244 54 S.E.

(v)

838

(Ga.)

Atlantic Coast Line B co Lee Ga...x 678 Brown v: State Gar)::

C.)

C.)

(Ga.)

Co. (Ga.)...

Page

Page Camp, G. S. Baxter & Co. v. (Ga.)... 1036 Cordele, Atlantic & B. R. CO. V. (Ga.).... 155 Campbell v. Harris Lithia Springs Co. (S. Corker v. Stafford (Ga.).

92 C.)

378 Cottrell v. Carolina & N. W. R. Co. (N. 0.) 288 Campbell v. State (Ga.). 666 Couch v. Hice (Ga.).

813 Campbell v. Watkins' Ex'rs (Va.)... 989 Counts V. Jackson (Va.).

870 Campbell v. Western Union Tel. Co. (S. C.) 571 Cox v. Abbeville Furniture Factory (S. C.) 830 Campbell, Columbia Water Power Co. v. Craddock v. Barnes (N. O.).

. 1003 (S. C.)... 833 | Craig, Rhea v. (N. C.).

408 Cannoi v. State (Ga.)

Cranes Nest Coal & Coke Co. V. Mace Cape Henry Syndicate, Whitehead v. (Va.) 306 (Va.)

479 Capital City Mills, Strickland v. (S. Č.).. 220 Cranes Nest Coal & Coke Co. v. Virginia Card v. Finch (N. C.).. ..1009 Iron, Coal & Coke Co. (Va.)..

884 Carlisle v. Farrow (S. C.) 766 Crawford v. State (Ga.).

695 Carlisle, Ray v. (Ga.). 119 Crawford, Burdette v. (Ga.).

677 Carolina & N. W. R. Co., Cottrell v. (N. C.) 288 Crawfordville, Veazey v. (Ga.)

817 Carrawan, State v. (N. C.). . 1002 Creel v. Turner Bros. (Ga.).

724 Carter v. American Ginger Ale & Carbonat- Crocker, Moultrie v. (Ga.).

197 ing Co. (Ga.)... 755 Crockett v. Burleson (W. Va.)

341 Carter V. Pitts (Ga.). 695 Crockett v. Etter (Va.).

864 Carter v. Western Union Tel. Co. (N. 0.) 274 Crosson v. Sumner (Ga.).

181 Carter, Arnold v. (Ga.).. 177 Crotty v. Effler (W. Va.)

345 Cashie & Chowan R. & Lumber Co., Smith V. (N. C.)...

788 Darien & W. R. v. Thomas (Ga.). ... 692 Cash's Adm'r, Virginia Iron, Coal & Coke Davenport v. State Banking Co. (Ga.). 977 Co. v. (Va.)

472 Davenport. Summerford v. (Ga.). .1025 Cawood v. Chattahoochee Lumber Co. (Ga.) 944 Davis v. State (Ga.)..

126 Central of Georgia R. Co. v. Sparks (Ga.).: 194 Davis, Charleston & W. C. R. Co. v. (S. C.) 208 Central of Georgia R. Co. v. Wright (Ga.) 64 Davis Co. v. Augustus (Va.)..

985 Central of Georgia R. Co., Sandlin v. (Ga.) 195 Davison v. Herndon (Ga.).

92 Central of Georgia R. Co., Talmadge v. Dawkins v. Keystone Granite Co. (S. C.).. 604 (Ga.)

128 | De Loach Mill Mfg. Co. v. Standard SawChappell, Moss v. (Ga.).... 968 mill Co. (Ga.)...

157 Charleston Sav. Inst. v. Farmers' & Mer- Dethrage v. Rome (Ga.)

654 chants' Bank (S. C.). 216 Devereaux v. State (Ga.).

666 Charleston & W. C. R. Co. v. Davis (S. C.) 208 Dispensary Com’rs of Lee County, City of Charleston & W. C. R. Co. v. Garlington Smithville V. (Ga.).

539 (S. C.).. 208 Dixon, McMurray v. (Va.).

481 Chattahoochee Lumber Co., Cawood v. (Ga.) 944 Dobson, Bunting v. (Ga.).

102 Cheatham, Standard Cotton Mills v. (Ga.) 650 Dolvin v. American Harrow Co. (Ga.). 706 Chenall v. Palmer Brick Co. (Ga.)... 663 Dougherty v. Dougherty (Ga.)..

811 Chesapeake & O. R. Co. v. Commonwealth Doughty, Pullman Co. v. (Ga.).

536 (Va.) 331 Downing Co., Roberson v. (Ga.).

.1020 Chunn v. State (Ga.). 751 Du Bose, Cade v. (Ga.).

697 C. I. Johnson & Bowman Real Estate Dulaney, Dulaney's Adm'r v. (Ga.),

40 Corp., Watts v. (Va.).. 317 Dulaney's Adm'r v. Dulaney (Va.).

40 City Council of Columbia, Kendall V. (S. Duncan v. Heyward (S. C.)...

760 C.) 777 Duncan, Morris v. (Ga.).

.1045 City of Atlanta v. Jacobs (Ga.)

534 Dunn v. Asheville & C. M. R. Co. (N. C.).. 416 City of Atlanta v. Miller (Ga.) 538 | Duren v. Stephens (Ga.). .

.1045 City of Atlanta v. Pate (Ga.)...

666 City of Durham v. Eno Cotton Mills (N. Eagle & Phenix Mills, Muscogee Mfg. Co. v. C.) 453 (Ga.)

.1028 City of Smithville v. Dispensary Com'rs of Earle, Coberly v. (W. Va.).

336 Lee County (Ga.) 539 Early v. Early (S. C.).

827 City of Wilmington v. Bryan (N. C.) 543 Eastern Life Ins. Co. of America, Lanier Clark V. State (Ga.)... 808 V. (N. C.)..

786 Clark, Blocker v. (Ga.). .1022 Eatonton, Leonard v. (Ga.).

963 Clark Bros. v. Wyche (Ga.). 909 Edwards v. State (Ga.)..

809 Clarkson, Thomas v. (Ga.). 77 Effler, Crotty v. (W. Va.)..

345 Clegg-Ray Co. v. Indiana Scale & Truck Co. Elizabeth City, Brewster v. (N. C.).

784 (Ga.) 538 Elkins, Sapp v. (Ga.).

98 Clintwood Coal & Timber Co. Interstate Ellis v. Whitacre (Va.).

993 Coal & Iron Co. v. (Va.).

593 Ellison & Co. v. J. T. Johnson & Co. (S. C.) 202 Coberly v. Earle (W. Va.) 336 | Emerson, Ledford y. (N. C.)..

433 Cody v. State (Ga.).. 202 | English, McPeters v. (N. C.).

417 Coffin & McDonald v. Harris (N. C.) 437 | Eno Cotton Mills, City of Durham v. (N. Cohen, Bower v. (Ga.).

918
C.)

453 Coleman v. Coleman (S. C.).

758 Enterprise Stone Co., Grier v. (Ga.). 806 Collier, Lyons v. (Ga.)..

183 Equitable Securities Co. of New York v. Columbia Water Power Co. 7. Campbell Matthews (Ga.). .

. 1044 (S. C.) 833 Etter, Crockett v. (Va.).

864 Columbus, Salter v. (Ga.). 74 Eubanks, Hayes v. (Ga.).

174 Comer, Wilson & Wallace v. (Ga.)... ..355 Eureka Club v. Commonwealth (Va.). 470 Commonwealth, Anderson v. (Va.). 305 Evans v. Freeman (N. C.).

847 Commonwealth, Chesapeake & O. R. Co. v. Exom, Cook v. (Ga.).....

147 (Va.)

331 Commonwealth, Eureka Club v. (Va.). 470 Farkas, Bennett v. (Ga.).

942 Commonwealth, Lewis V. (Va.). 999 | Farmer, Watson v. (N. C.)..

419 Commonwealth, Quillen v. (Va.)....

3:33 Farmers' & Merchants' Bank, Charleston Conrad, Ex parte (s. C.).. 799 Sav. Inst, v. (S. C.)...

216 Coody v. State (Ga.).

180 | Farmers' & Merchants' Bank, Loan & SapCookov. Exom (Ga.)... 147 ings Bank v. (S. C.).

364 Cooke, Palin v. (Ga.). 90 Farrow, Carlisle y. (S. C.).

766 Cooledge, Orr v. (Ga.). .618 Faust v. Southern R. Co. (s. C.)

566 Cooper, McMullin v. (Ga.).

97 Fayette Nat. Bank v. Suminers (Va.)..., 862

Page

Pago Fears v. State (Ga.)..

661 Hansbrough's Adm'x, Southern R. Co. v. Tears v. State (Ga.). 667 (Va.)

17 Felker, Southern Printers' Supply Co. v. Harbin v. State (Ga.).

190 (Ga.)

193 Hardin v. Neal Loan & Banking Co. (Ga.) 755 Fichtenberg v. Atlanta (Ga.).

933 Hardwood Mfg. Co. v. Wooten (Ga.).. 814 Fidelity Mut. Life Ins. Co., Lane v. (N. C.) 854 Hargrove v. State (Ga.).

164 Fiel, International Text-Book Co. v. (Ga.). . 360 Harrell v. Terrell (Ga.).

116 Fields v. Fields (Va.)..

888 Harris, Coffin & McDonald v. (N. C.). 437 Finch, Card v. (N. C.).. . 1009 Harris, Morgan v. (N. C.). .

381 Findley v. State (Ga.)..

106 Harris Lithia Springs Co., Campbell y. Fitzgerald v. Langley Mfg. Co. (S. C.) 373 (S. C.)

378 Fitzgerald v. Southern R. Co. (N. C.). 391 | Harrison, Ex parte (N. C.).

845 Flagg v. Sisson (Ga.)...

171 Harton v. Forest City Tel. Co. (N. C.). 299 Flowers v. State (Ga.). 811 Harwell v. Marshall (Ga.)..

93 Foot v. Seaboard Air Line R. Co. (N. C.).. 843 Hayes v. Eubanks (Ga.).

174 Fordham v. State (Ga.). 694 Hayes v. Franklin (N. C.)

432 Ford & Co. v. People's Bank (S. C.)... 204 Hayes v. State (Ga.).

809 Forest City Tel. Co., Harton v. (N. C.).... 299 Healey v. Atlanta (Ga.).

749 Forgey & Richardson, Southern R. Co. v. Heard, Neal v. (Ga.),

99 (Va.)

477 Heile & Sons v. South Georgia Grocery Co. Fortson, Milligan v. (Ga.).

915
(Ga.)

510 Fosburg Lumber Co., Liles v. (N. C.)... 795 Hemphill v. Buck Creek Lumber Co. (N. C.) 420 Franklin v. Atlanta & C. Air Line R. Co. Hendricks v. Reid (Ga.).

747 (S. C.) 578 Hendrix v. State (Ga.).

196 Franklin, Hayes V. (N. C.). 432 Hendry, McLeod v. (Ga.). .

949 Freeman, Evans v. (N. C.). 847 | Herndon, Davison v. (Ga.)..

92 Fridley v. Somerville (W. Va.) 502 Herrington V. Macon (Ga.).

71 Fry, Matthews V. (N. C.).. 379 Herrington v. State (Ga.)..

743 Fulford, Southern R. Co. v. (Ga.). 68 Herrington, Wardlaw v. (Ga.).

693 Fulkerson v. Bristol (Va.) 468 Heyward, Duncan v. (S. C.).

760 Fuller, Gibson v. (S. C.). 778 Heywood v. State (Ga.)..

187 Hice, Couch V. (Ga.)

813 Gaffney v. Wood (S. C.) 573 Hicks v. State (Ga.)....

807 Gallettey v. Strickland (S. C.).. 576 Hightower v. Ansley (Ga.).

939 Garbutt Lumber Co. v. Wall (Ga.). 944 Hilburn & Poole, Morrison v. (Ga.).

938 Gardner, Larkey v. (Va.). 886 Hill V. Atlanta (Ga.)

334 Garlington, Charleston & W. C. R. Co. v. Hill, Southern R. Co. v. (Ga.).

113 (S. C.) 208 Hill, State v. (S. C.).

614 Georgia Industrial Co. v. Provident Sav- Hill, Virginia & S. W. R. Co. v. (Va.). 872 ings Life Assur. Society (Ga.). 914 Hill, Winders V. (N. C.)...

440 Georgia R. & Banking Co. v. Andrews (Ga.) 76 Hilton & Dodge Lumber Co., Ingram v. Georgia R. & Banking Co. v. Hutchinson (Ga.)

648 (Ga.) 725 Hirsch & Co. v. Beverly (Ga.).

678 Georgia R. & Banking Co. v. Wright (Ga.) 52 Hoen & Co., Wright-Cæsar Tobacco Co. v. Georgia Ry. & Electric Co. v. Baker (Ga.) 639 (Va.)

309 Georgia Ry. & Electric Co. v. McAllister Hoffman, American Locomotive Co. v. (Va.) 25 (Ga.)

957 Hogue, Virginia Fire & Marine Ins. Co. v. Gerogia R. & Electric Co., A. R. King & Co. (Va.)

8 v. (Ga.).

756 | Home Brewing Co. of Grafton, Grafton Georgia R. & Electric Co., Atlanta & W. Grocery Co. v. (W. Va.).

349 P. R. Co. v. (Ga.)..... 753 Hopkins, Godley v. (Ga.)..

974 Georgia R. & Electric Co., McBride v. Horkan, Burns v. (Ga.).

946 (Ga.)

674 Horrigan v. Savannah Grocery Co. (Ga.). . 961 Germer V. Triple-State Natural Gas & Houck, Martin V. (N. C.).

291 Oil Co. (W. Va.) 509 House v. Martin (Ga.).

735 Gerock v. Western Union Tel. Co. (N. C.) 782 House, Oliver v. (Ga.).

732 Gibson v. Fuller (S. C.). 778 Howard, Wicker v. (Ga.)

821 Gilliand v. Board of Education and School Howard Supply Co., Atlantic & B. R. CO. Committee of Buncombe County (N. C.).. 413 v. (Ga.)

530 Glessner v. Longley (Ga.).... 753 Hubbard, Brucke V. (S. C.).

249 Glover, Wheatley v. (Ga.). 626 Hudson, Bullard v. (Ga.).

132 Godley v. Hopkins (Ga.).

974 Huggins, Jennings, Gresham & Co. v. (Ga.) 169 Goodin & Goodin v. Southern R. Co. (Ga.) 720 Hutchinson, Georgia R. & Banking Co. v. Goodson v. Watson (Ga.).

(Ga.)

725 Goodwin, Anderson v. (Ga.)..

679 Grafton Grocery Co. v. Home Brewing Co. Indiana Fruit Co. v. Sandlin (Ga.). of Grafton (W. Va.)

349 Indiana Scale & Truck Co., Člegg-Ray Co. Grant v. State (Ga.)..., 182 V. (Ga.)

538 Grant v. State (Ga.)...

191 Ingram V. Hilton & Dodge Lumber Co. Green v. Pennington (Va.). 877 (Ga.)

648 Green v. State (Ga.)..

724 International Harvester Co. v. Smith (Va.) 859 Greene County V. Wright (Ga.).

951 | International Text-Book Co. v. Fiel (Ga.).. 360 Grendel Mills, Shaver v. (S. C.)..

610 | Interstate Coal & Iron Co. V. Clintwood Grier v. Enterprise Stone Co. (Ga.). 806 Coal & Timber Co. (Va.)..

593 Grifin, Ex parte (N. C.)..

.1007 Griffin, State v. (S. C.).. 603 Jackson V. Anderson (Va.)

870 G. S. Baxter & Co. v. Camp (Ga.). .1036 Jackson v. Augusta S. R. Co. (Ga.). 697 Gudger y. White (N. C.) 386 Jackson V. Counts (Va.).

870 Guthrie v. State (Ga.).

180 Jackson v. Southern Ry., Carolina Division (S. C.)..

231 Hall v. Simmons (Ga.). 751 Jackson v. State (Ga.).

167 Hallums v. Hallums (S. C.)

613 Jackson, Athens Electric R. Co. v. (Ga.).. 626 Hamilton v. Rogers (Ga.). 926 Jacobs, City of Atlanta v. (Ga.).

534 Hamilton, Byrom v. (Ga.).

648 Jennings, Gresham & Co. v. Huggins (Ga.) 169 Hannab v. Anderson (Ga.).

131 Joel Bailey Davis Co. v. Augustus (Va.) 985

84

65 14

[ocr errors]

....1016

93

Page

Page Johnson v. Pinson (Ga.).

922 McArthy, Albany & N. R. Co. v. (Ga.). .. 193 Johnson v. State (Ga.).

184 McBride v. Georgia R. & Electric Co. (Ga.) 674 Johnson v. Trustees of Hampton Normal & McCaskill v. Bower (Ga.)..

942 Agricultural Institute (Va.). 31 McClain, Moore v. (N. C.)....

382 Johnson v. Western Union Tel. Co. (S. C.) 826 McComb, Trustees of American Bank of Johnson, Atlantic & B. R. Co. v. (Ga.).... 91 Orange v. (Va.)... Johnson, State v. (S. C.).

601 McConnell v. Jones Naval Stores Co. (Ga.) 117 Johnson, Vanderbilt v. (N. C.)... 298 McCoy v. McCoy (Va.). .

995 Johnson & Bowman Real Estate Corp., McDaniel, Parks v. (Ś. C.).

S01 Watts V. (Va.).

317 McDilda, Atlantic, V. & W. R. Co. v. (Ga.) 140 Johnson & Co., W. M. Ellison & Co. v. (S. Mace, Cranes Nest Coal & Coke Co. v. C.) 202 (Va.)

479 Jones v. North Georgia Electric Co. (Ga.).. 85 McGirt v. State (Ga.).

171 Jones V. State (Ga.).

122 McGowan V. Life Ins. Co. of Virginia Jones v. State (Ga.).. 144 (N. C.)..

287 Jones v. State (Ga.).

663 McGrath v. Piedmont Mut. Ins. Co. (s. C.) 218 Jones, Mort v. (Va.). 857 McGraw, Winton v. (W. Va.).

506 Jones, Newport News Shipbuilding & Dry McIlvané v. Big Stony Lumber Co. (Va.).. 473 Dock Co. v. (Va.).

314 McKee v. Linton (S. C.)... Jones, State v. (s. C.)...

1017 McKnight, Atlantic & B. R. Co. v. (Ga.).. 148 Jones, Town of Hampton v. (Va.). 16 McLeod v. Hendry (Ga.).

949 Jones, Williams v. (S. C.) 558 McLeroy v. State (Ga.).

125 Jones Naval Stores Co., McConnell v. (Ga.) 117 McMullin v. Cooper (Ga.)..

97 Joyce v. Bode (S. C.). 239 McMurray v. Dixon (Va.)

481 J. T. Johnson & Co., W. M. Ellison & Co. Macon, Herrington v. (Ga.).

71 V. (S. C.)... 202 Macon, Stallworth v. (Ga.).

142

Macon, D. & S. R. Co. v. Moore (Ga.).... 700 Kansas City Southern R. Co., Kern v. Macon, D. & S. R. Co. v. Stewart (Ga.).. 197 (Ga.) 355 McPeters v. English (N. C.)

417 Kelly, Piedmont Co. v. (Ga.). 748 Marshall, Busby v. (Ga.)..

616 Kelly & Jones Co. v. Moore (Ga.). 118 Marshall, Harwell v. (Ga.). Kendall v. City Council of Columbia (S. Martin v. Houck (N. C.).

291 C.) 777 | Martin, House v. (Ga.)..

735 Kendrick, Williams v. (Va.).

865 Mason v. Postal Tel. Cable Co. (S. C.). 763 Kennedy v. Kennedy (S. C.). 773 Mason & Perkins v. Post (Va.)

311 Kennedy, Smith v. (Ga.). 731 Mathews V. State (Ga.).....

196 Kern v. Kansas City Southern R. Co. Mathews, Town of Glasgow v. (Va.)... 991 (Ga.) 355 Matthews v. Fry (N. C.)

379 Kernodle v. Western Union Tel. Co. (N. C.) 423 Matthews v. State (Ga.).

192 Keystone Granite Co., Dawkins v. (S. C.).. 604 Matthews, Equitable Securities Co. of New Killian, Winkler v. (N. C.).

540
York v. (Ga.)...

1044 King, Montgomery v. (Ga.). 135 Matthews, Pope v. (Ga.).

152 King, Rouss v. (S. C.).

615 M. C. Pearce & Co. v. R. T. Stone Tobacco King & Co. v. Georgia R. & Electric Co.

Co. (Ga.).

103 (Ga.) 756 Melvin v. State (Ga.).

686 Kirby, Anderson V. (Ga.).

197 Merrick v. Bedford & Stevens (N. C.) 415 Kiser, Virginia Iron, Coal & Coke Co. v.

Metzger, Wasserman v. (Va.).

893 (Va.) 889 Miller v. State (Ga.).

692 Knickerbocker Trust Co., Seaboard Air

Miller v. Thigpen (Ga.)...

194 Line Ry. v. (Ga.).... 138 Miller, City of Atlanta v. (Ga.).

538 Milligan v. Fortson (Ga.).

915 Lake, Newport News & O. P. R. & Elec

Mitchell v. State (Ga.).

931 tric Co. v. (Va.).

328 Mohr & Sons, Booth & Co. v. (Ga.). 147 Lane v. Fidelity Mut. Life Ins. Co. (N. C.) 854 Montgomery v King (Ga.).

135 Lane v. Lane (Ga.).. 90 Moore v. McClain (Ň. C.).

382 Langford, Morgan v. (Ga.) 818 Moore v. Trounstine (Ga.).

810 Langley v. State (Ga.). 821 Moore V. Vickers (Ga.).

814 Langley Mfg. Co., Fitzgerald v. (S. c.).::: 373 Moore, Kelly & Jones Co. v. (Ga.).

118 Lanier v. Eastern Life Ins. Co. (N.c.).: 786 Moore, Macon, D. & S. R. Co. v. (Ga.). 700 Larkey V. Gardner (Va.). 886 Moore, Pritchett v. (Ga.).

131 Laskey v. Burrill (Va.).. 23 Morgan v. Harris (N. C.)

381 Latimer v. Sweat (Ga.). 673 Morgan v. Langford (Ga.).

818 Lawson, Allen v. (Ga.). . . 176

1045 Morris v. Duncan (Ga.).

938 Lawton, Bostick v. (S. C.).

Morrison_v. Hilbrun & Poole (Ga.).

207 Ledford v. Emerson (N. C.) 433

837

Mort v. Jones (Va.) Lee v. Atlantic Coast Line R. Co. (Ga.)

Moss v. Chappell (Ga.). 678

968 Leonard v. Eatonton (Ga.).

Moultrie v. Crocker (Ga.).

197 963 Lester v. State (Ga.).

Murray v. Western Union Tel. Co. (S. C.) 209

749 Levan v. State (Ga.).

Murray's Will, In re (N. C.)

435 173 Lewis v. Commonwealth (Va.).

999

Muscogee Mfg. Co. v. Eagle & Phenix Life Ins. Co. of Virginia, McGowan v. (N.

Mills (Ga.)..

..1028 C.)

287
Nail v. State (Ga.).

145 Liles v. Fosburg Lumber Co. (N. C.) 795 Nance v. State (Ga.).

932 Lilliston, State v. (N. C.).. 427 Neal v. Heard (Ga.)..

99 Linton, McKee v. (S. C.). . .1016 Neal, Wingfield v. (W. Va.).

47 Livingston, Ogletree v. (Ga.).

625 Neal Loan & Banking Co., Hardin v. (Ga.) 755 Loan & Savings Bank y. Farmers' & Mer

Nesbit v. State (Ga.).

195 chants' Bank (S. C.) 364 Newell V. Taylor (s. C.)..

212 Long v. State (Ga.).

906 Newport News Shipbuilding & Dry Dock Longley, Glessner v. (Ga.). 753 Co. v. Jones (Va.)

314 Lorick v. Palmetto Bask & Trust Co. (S.C.) 206 Newport News & O. P. R. & Electric Co. v. Lyman, Burnett v. (N. C.). ..... 412 Lake (Va.)

328 Lyons v. Collier (Ga.)..... 183 Newsome v. Bunch (N. C.)

785

New York Life Ins. Co., Bank of Commerce McAllister, Georgia Ry. & Electric Co. D. v. (Ga.)....

.643 (Ga.)

957 Nickles v. Seaboard Air Line Ry. (S. C.).. 255 Page

Page Nixon & Danforth v. Piedmont Mut. Ins. Raleigh & A. Air Line R. Co., Poe v. (N. Co. (S. C.)....... 657 C.)

406 Norfolk & S. R. Co., Sawyer v. (N. C.).. 793 Rawlins v. State (Ga.).

924 Norfolk & W. R. Co. v. Birchfield (Va.). . 879 Ray v. Anderson (Ga.)

356 Norfolk & W. R. Co. v. Stegall's Adm's Ray v. Carlisle (Ga.).

119 (Va.) 19 Ray, Trust Co. of Georgia v. (Ga.).

145 Norfolk & W. R. Co. v. Sutherland (Va.).. 465 Reid, Hendricks v. (Ga.).

747 North Georgia Electric Co., Jones v. (Ga.).. 85 Rhea v. Craig (N. C.)

408 Northwestern R. Co., Brown v. (S. C.). ... 829 Richardson v. Pierce (Va.)

480

Richmond Traction Co., Wilkie v. (Va.). 43 O'Day, State v. (S. C.). 607 Ritter, Webb v. (W. Va.)

484 Ogletree v. Livingston (Ga.).

625 Oliver v. House (Ga.).

732

Ritter Lumber Co., Berry v. (N. C.).... 278 Orr v. Cooledge (Ga.).

Roberson v. Downing Co. (Ga.).

.1020 618 120

Robertson, Watkins v. (Va.). O'Shields v. State (Ga.)..

33 Robinett, Bledsoe v. (Va.).

861 Palin v. Cooke (Ga.).. 90 Robinson v. State (Ga.).

189 Palmer Brick Co., Chenall v. (Ga.)... 663 Rockey, Brown v. (W. Va.).

343 Palmetto Bank & Trust Co., Lorick v. (S.

Rogers, Hamilton v. (Ga.).

926 C.) 206 Rome, Dethrage v. (Ga.).

654 Pantone, Prather V. (Ga.)

663 Rouse, Hempstone & Co. v. Sarratt (S. C.) 757 Parks v. McDaniel (S. C.) 801 Rouss v. King (S. C.).

615 Parnell v. State (Ga.). 804 Rowland v. State (Ga.)..

694 Parris v. State (Ga.).

751 R. T. Stone Tobacco Co., M. C. Pearce & Paschal v. State (Ga.)..

172
Co. V. (Ga.)..

103 Pate, City of Atlanta v. (Ga.). 666 Rucker v. Tabor & Almand (Ga.).

959 Pearce & Co. v. R. T. Stone Tobacco Co. Rumbough v. Sackett (N. C.)

421 (Ga.) 103 Ryals v. State (Ga.)...

168 Pearlstine v. Phønix Ins. Co. (S. C.).

372 Pearson v. Pearson (Ga.).

194 Sackett, Rumbough v. (N. C.)....... 421 Pennington, Green v. (Va.). . 877 Salter v. Columbus (Ga.)..

74 Penn Mut. Life Ins. Co., Vardeman v.

Salter v. State (Ga.).

685 (Ga.)

66 Sandlin v. Central of Georgia R. Co. (Ga.) 195 Pennsylvania Casualty Co., Raburn v. (N. Sandlin, Indiana Fruit Co. v. (Ga.).. 65 C.) 283 Sands v. Stagg (Va.).....

21 People's Bank, B. B. Ford & Co. v. (S. C.) 204 Sapp v. Elkins (Ga.).

98 Perdue v. State (Ga.)..

820 Sarratt, Rouse, Hempstone & Co. v. (S. C.) 757 Perry, State v. (S. C.).

764 Savannah Grocery Co., Horrigan v. (Ga.). . 961 Peterman v. Pope (S. C.)

569 Sawyer v. Norfolk & S. R. Co. (N. C.).... 793 Phelan v. Vestner (Ga.). 697 Scott v. State (Ga.).

188 Phenix Ins. Co., Pearlstine v. (S. C.). 372 Seaboard Air Line R. Co., v. Bradley (Ga.) 69 Pickett v. Southern Ry., Carolina Division

Seaboard Air Line R. Co. v. Knickerbocker (S. C.) 375 Trust Co. (Ga.).

138 Piedmont Co. v. Kelly (Ga.).

748 Seaboard Air Liné R. Co., Foot v. (N. C.). . 843 Piedmont Fire Ins. Co., Weddington v. (N.

Seaboard Air Line R. Co., Nickles v. (S. C.) 255 C.)

271 Seaboard Air Line R. Co., Usher v. (Ga.). . 704 Piedmont Mut. Ins. Co., McGrath V. (S. Seaboard Air Line R. Co., Wallace v. 218 (N. C.)..

399 Piedmont Mut. Ins. Co., Nixon & Dan- Seaboard Air Line R. Co., Wysong v. (S. C.) 214 forth V. (S. C.)... 657 Settle, State v. (N. C.)..

445 Pierce, Richardson v. (Va.). 480 Shaver v. Grendel Mills (S. C.).

610 Pinckney, State v. (S. C.). 606 Shelly v. Baker (Ga.)...

653 Pinson, Johnson v. (Ga.).

922 Sherrard v. Western State Hospital (Va.). .1001 Pittinger, Ex parte (N. c.). 845 Shockley v. State (Ga.).

692 Pitts. Carter v. (Ga.). 695 Shuler 7. State (Ga.):

689 Pocahontas Collieries Co. V. Williams Shuler v. Willis (Ga.).

965 (Va.) 868 Silverthorne, Thompson v. (N. C.).

782 Poe v. Raleigh & A. Air Line R. Co. (N. Simmons, Hall v. (Ga.)..

751 C.)

406 Singer v. Atlantic Rice Mills Co. (Ga.). 821 Pollard v. State (Ga.). 171 Singer Mfg. Co. V. Bryant (Va.)

320 Pope v. Matthews (Ga.). 152 Sisson, Flagg v. (Ga.)...

171 Pope, Peterman v. (S. C.)

569 Skipper, Southern Cotton Oil Co. v. (Ga.).. 110 Poplin's Adm'x v. Southern R. Co. (Va.)... 45 Slade v. State (Ga.)...

750 Post, Mason & Perkins v. (Va.).. 311 Smith V. Allmon (S. C.).

..1011 Postal Tel. Cable Co., Mason v. (s. C.).... 763 Smith v. Atlantic Coast Line R. Co. (N. C.) 786 Potts v. State (Ga.).

666 Smith v. Cashie & Chowan R. & Lumber Powell, Ex parte (s. C.). 236 Co. (N. C.)...

788 Powell v. Wiley (Ga.). 732 Smith v. Kennedy (Ga.)

731 Powell, Allen & Holmes v. (Ga.). 137 Smith v. Smith (Ga.).

73 Prather v. Pantone (Ga.) 663 Smith v. State (Ga.).

124 Pride v. State (Ga.).

686 Pride v. State (Ga.).

Smith v. State (Ga.)

127 688 Pritchett v. Moore (Ga.).

190 Smith v. State (Ga.)...

131 Provident Savings Life Assur. Society,

Smith v. Walker (s. C.).

779 Georgia Industrial Co. v. (Ga.).

914

Smith, International Harvester Co. v. (Va.) 859 Provident Savings Life Assur. Society, Vir

Solomons' Estate, In re (s. C.)..

. 207 ginia-Carolina Chemical Co. v. (Ga.). 929

Somerville, Fridley y. (W. Va.)

502 Pullman Co. v. Doughty (Ga.)...

536

Southern Cotton Oil Co. v. Skipper (Ga.).. 110

Southern Exp. Co. y. Atlanta (Ga.). 771 Quiggle v. Vining (Ga.)...

74 Southern Printers’ Supply Co. v. Felker Quillen v. Commonwealth (Va.) 333 (Ga.)

193

Southern R. Co. v. Blanford's Adm's (Vaj 1 Raburn V. Pennsylvania Casualty Co. Southern R. Co. v. Brown (Ga.)

911 (N. C.)..

283 Southern R. Co. v. Forgey & Richardson Railroad Com'rs v. Atlantic Coast Line R.

(Va.)

477 Co. (S. C.).....

224 | Southern R. Co. v. Fulford (Ga.)....

68

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »