Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

WINDSOR.

-

-

THE MERRY WIVES OF

TWELFTH NIGHT, OR, WHAT YOU WILL.

AS YOU LIKE IT. MEASURE FOR MEASURE. A WINTER'S

TALE. THE TEMPEST.

-

ELBERFELD, 1859.
VERLAG VON R. L. FRIDERICHS.

Walone

D. 155.

MUCH ADO ABOUT NOTHING.

HERAUSGEGEBEN UND ERKLÄRT

ΤΟΝ

DR. NICOLAUS DELIUS.

ELBERFELD, 1859.
VERLAG VON R. L. FRIDERICHS.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »