Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

WITH THE TABLE OF LESSONS.

1118

FEBRUARY math XXVIII. DAYS,
And in every Leap-Year XXIX. Days.

MORNING EVENING
PRAYER.

PRAYER. 1 Lesson. 2 Lesson. I Lesson. 2 Lesson. id

-Fast. Exod. 10 Mark 1 Exod.11 1 Cor. 13 2 e Purific. V.M.

-2

-14 3 f Blasius, Bp. & 12

-3 -13 -15 4 g (Mart. 14

15 -16 5 A Agatha, Virg. 161

-5 -17 2 Cor. 1 6 b (& Mart.

-18
-6 -19

-2 7c

-20
-7 -21

-3 8 d

-22

-8 -23 9 e

-9
S2

-5 10 f 33 -10 34

-6 Levit. 18 11 Levit. 19 -7 12 A

20
12
26

-8 13b Num. 1 1 13 Num. 12

-9 141 c Valentine,Bp. -13

14

14 -10 15 d (& Mart.

16
-15 -17

11
-20
16 -21

12 -29 Lu.lto 39

-23

13 -24 -1.0.39 -25 Galat. 1 -27

30

-2 -31 -3 -32

3 21c

-35
-4

-4 Deut. 1 -5 Deut. 2

-5 23 e Fast.

-3
-6

-6 24 f S. Matthias, A.

-7

Ephes. 1 -5 -8 -6

-2 26 A

-7
-9
-8

-3
-9
10

10 28c

11
11
12

-5 29

13 Matth.7 -14 Rom. 12

16\e

171f

188

19 A 201 b

36

22 d

2518

27 b

WITIL THE TABLE OF LESSONS.

14

-28

MARCH

HATJI XXXI. DAY S.

MORNING EVENING
PRAYER.

PRAYER.
1 Lesson. 2 Lesson. i Lesson. 2 Lesson.
1 d David, Archb. Deut. 15 Luke 12 Deut. 16 Ephes. 6
2 e Chad, Bp.of L. -17 13 18 Philip. 1
3f

19

-201

-2 4 8

-21 15

-22

3 5 A

-24
161 -25

-4 6b

-26 17| -27 Coloss. 1 7 c Perpetua, M.

18 -29

2 8d

-30 19

-31

-3 9 e

-32 - 20

33

-4 10 f

-34

21 Joshua 11 Thes. 1 11 g Joshua 2 22

-3

-2 12 A Gregory, M. -4 23

-5

3 13b

-6 24

-7. 1410

8 John 1 -9

-5 15 d

-10 -2 -232 Thes. ] 16 e

-24 3 Judges 1 2 Judges 2

3

3 18 g Ed. K.W.Sax.

.5

51 Tim. 1 -6 6

-7 -2, 3 20b

-8.
7
-9

-4 1421 c Benedict, Ab. -101

8
-11

-5 322 d. -12 -9 13

6 23 e

-14

101 152 Tim. 1 1124 f

-Fast.

-16
11

17 25 g Annunciation

-3 1926 A (of V. Mary. 18 13 19 8 27 b

-20
14

-21 Titus - 1 28c

Ruth - 1

15 Ruth -2 -2, 3 1629 d

-3
16

4 Philem. 530 e

1 Sam. 1 171 Sam. 2 Hebr.- 1 -3 18.

-41 The Numbers here prefixed to the several Days, between the Twenty-first Day of March and the Eighteenth Day of April, both inclusive, denote the Days upon which those Full Moons do fall, which happen upon or next after the Tweniy-first Day of March, iu those Years, of which they are respectively the Golden Numbers; and the

171 f

19 A

12

31f

WITH THE TABLE OF LESSONS.

13 18

APRIL HATH XXX. DAY S.

MORNING EVENING
PRAYER.

PRAYER.
1 Lesson. 2 Lesson. 1 Lesson. 2 Lesson,

1 Sam. 5 John 19 1 Sam. 6 Heb.-3 2 2 A

20 -8

-4 3 b Richard, Bp. -9 21

10

-5 104 c S. Ambrose, B. 11 Acts -1

-12

-6 5 d

-13

-14

-7 18 6 e

15

3
16

-8 71 71f

-17
-4 -18

-9 8 g

-19

5 -20 -10 15 9 A

-21

6 -22 4 101 b

23

7 -24 -12 11c

-25

8
-26

13 12 12 d

-27 -9 -28 James 1 113 e -29 10 -301

-2 1141f -31 112 Sam. 1

-3 2 Sam. 2 121

-31 -4 16 A

-4 13

-51

5 1717 b

-6
14

-71 Peter 1 -8 151

-9

2 19 d Alph. Archb. 10

-11

3 20 e

-12
17 -131

-4
14
181
15

5 -16 19

172 Peter 1 23 A S. George, M. -18 201 -19

2 -20 -21 -21

3 25 C S. Mark, Ev.

-22

1 John 1 26

-22
-23 23

-2 27 e -24 24 1 Kings 1

3 1 Kings 2 -25

-3

-4 -4 -26 -51

-5 30 A

--6 27

72,3 John

9 15 g

618c

16

21f

228

24/b

28' f

298

Sunday Letter next following any such Full Moou points out Easter-Day for that Year. All which holds until the Year of our Lord 1899 inclusive; after which Year, the Place of these Golden Numbers will be to be changed, as is hereafter expressed.

WITH THE TABLE OF LESSONS.

[ocr errors]

138

9

MAY HATH XXXI. DAYS.

MORNING EVENING
PRAYER.

PRAYER 1 Lesson.2 Lesson. 1 Lesson. 2 Lesson. 1 b S. Philip and

Jude 2 c

(S. James, Ap. 1 Kings8 Acts 281 Kings 9 Rom. 1 3 d Invention of -10 Matth. 1

11

2 4 e -the Cross. -12

-2
13

3 5 f

-14

3 -15 6 S. John, Evan. 16

-4 -171

-5 7A

18

-5 -19: -6 8b

20
-6) -21

-7 9c

-22 72 Kings 1 -8 10 d 2 Kings 2 -8

-3

-9 11 e

-4
-9

-5 -10 12 f

6
-10

11
-8
11
-9

12 14 A

-10

12 -11 -13 151 b

12 -13 13 -14 14

14 -15 -15 16 -15 -17

16 18 e

-18 16 -191 Cor. 1 19 f Dunstan, A. B. -20 -17 -21

-2 -221 18 -23

3 21A

-24 -19

-25

-4 Ezra-1 -20 Ezra-3 -5 23c

-4 -21

-5

-6 -6. -22

-7 25% e

-91
-23 Neh.

-8 26 f Augustin, A. B. Neh.—2 -24

-9 27 g Ven. Bede, Pr. -5 -25

-6

10 28 A

-8 -26

-9 -11 29, b K. Charles II.

-10

-27 -13 -12 30C -(Nat. &. R. Esther 1 -28 Esther 2 -13 31/d

-3Mark 1 -4, -14

16 C

171d

2018

22) b

24 d

6

WITH THE TABLE OF LESSONS.

4/A

[ocr errors]

1019

12 b

JUNE HATH XXX. DAYS.

MORNING EVENING
PRAYER.

PRAYER 1 Lesson.2 Lesson. 1 Lesson. 2 Lesson. 1 e Nicomede, M. Esther 5 Mark -2 Esther 6 1 Cor. 15 2 f

-7
-3

-8 -16 38

-91 4 Job--1/2 Cor. 1 Job 2 의

-5

3

-2 5 b Boniface, B.M. -4.

-6
-5

-3 -61

-7 7 d

-81
-81 -9

-5 8 e

-10
-9 11

-6 9f

12 -10

-13

-7 14 11 15

-8 11 A S. Barnabas, A.

-16 -12-17, 181 -9 1310 19! -13 -20

10 -21 -14) -22

-11 15 e

-23 -15--24, 25 -12 16f

-26, 27

16 -28 -13 17 g S. Alban, Mart. -29 Luke - 1 30 Galat. 1 18 A

-31
-21 -32

-2 19b

33
31 -34

3 20 c Tr. of Edw. K. -35

-36 21 d (of West-Sax.

37
-5 -38

-5 22 e

-391

-40

-6 -Fast. -41

-7 -42 Ephes. 1 24 g S. John Baptist. 25/A

Prov.-1

8 Prov.-2 -2 26/b

-3
-9

3 27c

-5
10

-66 -4 28 d.

-Fast.

-7
11

8

-5 29 e S. Peter, Apos.

-9
12 -101

-6

14/d

231f

30/ f

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »