Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

THE

YOUTH'S ASSISTANT

IN

THEORHETIC AND PRACTICAL

ARITHMETIC;

DESIGNED FOR THE USE OF

SCHOOLS IN THE UNITED STATES.

BY ZADOCK THOMPSON, A. M,
Author of the Gazetteer of the State of Vermont.

SIX TH EDITION.

Burlington:
EDWARD SMITH.

1832.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »