Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 42 - Tis thine, oh Glenullin ! whose bride shall await, Like a love-lighted watch-fire, all night at the gate. A steed comes at morning : no rider is there ; But its bridle is red with the sign of despair.
Σελίδα 40 - This guest of summer, The temple-haunting martlet, does approve By his loved mansionry that the heaven's breath Smells wooingly here : no jutty,* frieze, Buttress, nor coign* of vantage, but this bird Hath made his pendent bed and procreant cradle : Where they most breed and haunt, I have observed...
Σελίδα 56 - ... breach, his stream resounds. As high in air the bursting torrents flow, As deep recoiling surges foam below ; Prone down the rock the whitening sheet descends, And viewless Echo's ear, astonished, rends. Dim seen, through rising mists and ceaseless showers, The hoary cavern, wide surrounding, lowers ; Still through the gap the struggling river toils, And still below, the horrid caldron boils...
Σελίδα 116 - The lake, the bay, the waterfall; And Thee, the Spirit of them all!
Σελίδα 151 - There oft is heard, at midnight, or at noon, Beginning faint, but rising still more loud, And nearer, voice of hunters, and of hounds, And horns, hoarse winded, blowing far and keen: — Forthwith the hubbub multiplies; the gale Labours with wilder shrieks, and rifer din Of hot pursuit; the broken cry of deer Mangled by throttling dogs; the shouts of men, And hoofs, thick beating on the hollow hill.
Σελίδα 57 - Horribly beautiful ! but on the verge, From side to side, beneath the glittering morn, An Iris sits, amidst the infernal surge, Like Hope upon a death-bed, and, unworn Its steady dyes, while all around is torn By the distracted waters, bears serene Its brilliant hues with all their beams unshorn : Resembling, 'mid the torture of the scene, Love watching Madness with unalterable mien.
Σελίδα 151 - Labours with wilder shrieks, and rifer din Of hot pursuit; the broken cry of deer Mangled by throttling dogs; the shouts of men, And hoofs, thick beating on the hollow hill. Sudden the grazing heifer in the vale Starts at the noise, and both the herdsman's ears : Tingle with inward dread. Aghast, he eyes The...
Σελίδα 31 - how unjustly my father suffered by your command; you are now my prisoner; submit to my disposal without resistance or outcry ; or this dagger shall instantly avenge his blood.
Σελίδα 12 - Where, gleaming with the setting sun, One burnished sheet of living gold, Loch- Katrine lay beneath him rolled ; In all her length far winding lay, With promontory, creek, and bay, And islands that, empurpled bright, Floated amid the livelier light ; And mountains, that like giants stand, To sentinel enchanted land.
Σελίδα 14 - I little thought, when first thy rein I slacked upon the banks of Seine, That Highland eagle e'er should feed On thy fleet limbs, my matchless steed ! Woe worth the chase, woe worth the day, That costs thy life, my gallant grey!

Πληροφορίες βιβλιογραφίας