Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 6 - Measures of Length 10 millimeters (mm.) = 1 centimeter (cm.) 10 centimeters = 1 decimeter (dm.) 10 decimeters = 1 meter (m.) 10 meters = 1 dekameter (Dm.) 10 dekameters = 1 hektometer (Hm.) 10 hektometers = 1 kilometer (Km.) 10 kilometers = 1 myriameter (Mm.) Measures of Surface 100 sq.
Σελίδα 11 - OF CAPACITY 10 milliliters (ml.) = 1 centiliter (cl.) 10 centiliters = 1 deciliter (dl.) 10 deciliters = 1 liter (1.) 10 liters = 1 dekaliter (Dl.) 10 dekaliters = 1 hektoliter (hi.) 10 hektoliters = 1 kiloliter (kl.) MEASURES OF WEIGHT 10 milligrams (mg.) = 1 centigram (eg.) 10 centigrams = 1 decigram (dg.) 10 decigrams = 1 gram (g.) 10 grams...
Σελίδα 10 - As the units of wood measure form a scale of tens, only one decimal place is needed for each denomination. Thus, 7 dekasters 5 sters 6 decisters are written 75.6 sters. 439. Examples for the Slate. • 36. Express the following in cubic meters and add them: 7 cu. meters 40 cu. decimeters; 5 cu. meters 3 cu. decimeters 19 cu. centimeters; 25 cu. centimeters 49 cu. millimeters. 37. How many cubic meters of earth must be removed to dig a cellar 14.5 m long, 4.6 m wide, and 2.3 m deep? 38. At $ 1.25...
Σελίδα 8 - SURFACE too square millimeter's (sq. mm.) = 1 square centimeter (sq. cm.) 100 square centimeters — 1 square decimeter (sq. dm.) 100 square decimeters = 1 square meter (sq. m.) 100 square meters =- 1 square dekameter (sq. Dm.) 100 square dekameters = 1 square hektometer (sq. Hm.) 100 square hektometers = 1 square kilometer (sq.
Σελίδα 12 - Measures of Weight 10 milligrams (mg) =1 centigram eg 10 centigrams =1 decigram dg 10 decigrams =1 gram g 10 grams =1 dekagram Dg 10 dekagrams =1 hektogram Hg 10 hektograms =1 kilogram Kg...
Σελίδα 12 - WEIGHT 10 milligrams (mg.) = 1 centigram (eg.) 10 centigrams = 1 decigram (dg.) 10 decigrams = 1 gram (g.) 10 grams = 1 dekagram (Dg.) 10 dekagrams = 1 hektogram (Hg.) 10 hektograms = 1 kilogram (Kg.) 10 kilograms = 1 myriagram (Mg.) 10 myriagrams = 1 quintal (Q...
Σελίδα 14 - Note. What is called a cord foot, in measuring wood, is 16 solid feet ; that is, 4 feet in length, 4 feet in width, and 1 foot in height, and 8 such feet, that is, 8 cord feet make 1 cord.
Σελίδα 13 - Table of Equivalents. The equivalents here given agree with those that have been established by Act of Congress for use in legal proceedings and in the interpretation of contracts. 1 inch = 2.540 centimeters. 1 centimeter = 0.3937 inch. 1 foot = 3.048 decimeters. 1 decimeter = 0.328 foot. 1 yard = 0.9144 meters. 1 meter = 1.0936 yds. = 39.37 in. 1 rod = 0.5029 dekameters. 1 dekameter = 1.9884 rods.
Σελίδα 12 - WEIGHTS. 445. The primary unit of weight is the gram.. 446. A gram is the weight of one cubic centimeter of pure water at the temperature of 4 degrees centigrade ( = 39.2 degrees Fahrenheit), at which temperature water has its greatest density. 447. Larger and smaller weights are derived from the gram by taking decimal multiples and subdivisions.
Σελίδα 20 - The rule for finding the specific weight of any solid or liquid by calculation is : divide the weight of a given volume of the substance by the weight of an equal volume of water ; the quotient is the specific weight sought.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας