Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

THE

[ocr errors]

PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME THE SEVENTEENTH.

CONTAINING

ANTONY AND CLEOPATRA.

KING LEAR.

LONDON:

Printed for J. Johnson, R. Baldwin, H. L. Gardner, W. J. and J. Richardson,
J. Nichols and Son, F. and C. Rivington, T. Payne, R. Faulder, G. and
J. Robinson, W. Lowndes, G. Wilkie, J. Scatcherd, T. Egerton,
J. Walker, W. Clarke and Son, J. Barker and Son, D. Ogilvy and Son,
Cuthell and Martin, R. Lea, P. Macqueen, J. Nunn, Lackington, Allen
and Co. T. Kay, J. Deighton, J. White, W. Miller, Vernor and Hood,
D. Walker, B. Crosby and Co. Longman and Rees, Cadell and Davies,

T. Hurst, J. Harding, R. H. Evans, S. Bagster, J. Mawman, Blacks and
Parry, R. Bent, J. Badcock, J. Asperne, and T. Ostell.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

[J. PLYMSELL, Printer, Leather Lane, Holborn, London.]

[ocr errors]

ANTONY AND CLEOPATRA.*

VOL. XVII.

B

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »