Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Shan

MS.

JF THE GREAT AND GOOD

OK OF HUMOUR, WIT, AND WISDOM.

Beautifully Printed on Toned Paper, price 35. 6d, each.

BY THE AUTHOR OF

THE BOOK OF FAMILIAR QUOTATIONS:

BOSTON

LEE & SHEPARD, PUBLISHERS

NEW YORK

LEE, SHEPARD, & DILLINGHAM

1872

Printed by R. CLARK, Edinburgh.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »