Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

THEOLOGICAL S

[blocks in formation]

"Diligence and accuracy are the only merits which a Historical writer may ascribe to himself."
"I have carefully examined all the original materials that could illustrate the subject I had undertaken to treat."

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY J. CRISSY, No. 4 MINOR STREET.

1845.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »