Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed]

AN

ELEMENTARY TREATISE

ON THE

GEOMETRICAL AND ALGEBRAICAL

INVESTIGATION

OF

Μ Α Χ Ι Μ Α AND Μ Ι Ν Ι Μ Α,

BEING THE SUBSTANCE

OF

A Course of Lectures

Delivered conformably to the Will of LADY SADLER:

TO WHICH IS ADDED,

a Selection of Propositions

DEDUCIBLE FROM EUCLID'S ELEMENTS.

By D. CRESSWELL, A. M.

FELLOW OF TRINITY COLLEGE, CAMBRIDGS.

Second Edition, Corrected and Enlarged.

CAMBRIDGE:

Printed by J. Smith, Printer to the University ;

FOR J, DEIGHTON & SONS;
AND LAW & WHITTAKER, AVE-MARIA-LANE, LONDON.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »