Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

Page

Page Miller v. Clark, 138 U. S. 223, 11 Sup. Ct. Moore v. U. S., 91 U. S. 270, 274, 23 L. 300, 34 L. Ed. 966. 788 Ed. 346, 347..

666 Miller v. Graham, 17 Ohio St. 1..

747 Moran, Ex parte, 144 Fed. 594, 602. . 25, 26 Miller v. New York, 15 Wall. 478, 21 L. Moran v. Sturges, 154 U. S. 256, 14 Sup. Ed. 98... 201 Ct. 1019, 38 L. Ed. 981..

512 Mills v. Duryee, 7 Cranch, 481, 484, 3 L. Moran v. Territory, 14 Okl. 544, 78 Pac. Ed. 411, 413. 238 111

25 Mills v. Geer, 111 Ga. 275, 279, 287, 288, Moreland v. Page, 20 How. 522, 15 L. Ed. 36 S. E. 673, 52 L. R. A. 934. 747 1009.

680 Mills v. Green, 159 U. S. 651, 16 Sup. Ct. Morgan v. Louisiana, 93 U. S. 217, 23 L. 132, 40 L. Ed. 293. .136, 234 Ed. 860...

472 Minneapolis R. Terminal Co. v. Debenture Morgan v. Railroad Co., 96 U. S. 716, 720, Co., $1 Minn. 66, 83 N. W. 485.. .. 267 24 L. Ed. 743, 744.

275 Minneapolis & St. L. R. Co. v. Minnesota, Morgan Co. v. Allen, 103 U. S. 498, 509, 186 U. S. 257, 22 Sup. Ct. 900, 46 L. Ed.

26 L. Ed. 498, 502...

428 1151; 193 U. s. 53, 48 L. Ed. 614, 24 Morrissey, In re, 137 U. S. 157, 158, 11 Sup. Ct. 396.. ..592, 594 Sup. Ct. 57, 34 L. Ed. 644, 645..

137 Minnesota v. Barber, 136 U. S. 313, 320, Morrissey v. Perry, 137 U. S. 157, 158, 11 10 Sup. Ct. 862, 34 L. Ed. 455, 458, 3 Sup. Ct. 57, 34 L. Ed. 644, 645..

137 Inters. Com. Rep. 185..

378 Mosle v. Bidwell, 65 C. C. A. 533, 130 Fed. Minnesota v. Brundage, 180 U. S. 499, 501, 334

.194, 195 502, 21 Sup. Ct. 455, 45 L. Ed. 639, Motes v. U. S., 178 U. S. 458, 20 Sup. Ct. 640 ..113, 123, 460 993, 44 L. Ed. 1150...

12 Minnesota v. Hitchcock, 185 U. S. 373, 387, Mt. Pleasant v. Beckwith, 100 U. S. 514, 22 Sup. Ct. 650, 656, 46 L. Ed. 954, 527, 25 L. Ed. 699, 702.

19 962 .390, 391 Moyer, Ex parte, 85 Pac. 897

. 112, 121 Minnesota Iron Co. v. Kline, 199 U. S. 593, Mueller v. Nugent, 184 U. S. 1, 22 Sup. Ct. 26 Sup. Ct. 159, 50 L. Ed. 322.. 790 269, 46 L. Ed. 405.

.599, 685 Minor v. Happersett, 21 Wall. 162, 22 L. Mugler v. Kansas, 123 U. S. 623, 8 Sup. Ed. 627.. 666 Ct. 273, 31 L. Ed. 205...

789 Mississippi Railroad Commission v. Rail- Muhlkerv. Railroad Co., 197 U. S. 544,

road Co., 70 C. C. A. 617, 138 Fed. 327.. 92 566, 25 Sup. Ct. 522, 526, 49 L. Ed. 872, Mississippi & M. R. Co. v. Ward, 2 Black,

876

.690, 693, 695 485, 17 L. Ed. 311.

534 Mumma v. Potomac Co., 8 Pet. 281, 286, Missouri v. Dockery, 191 U. S. 165, 170,

8 L. Ed. 945, 947.

428 171, 24 Sup. Ct. 53, 48 L. Ed. 133, Munsey v. Clough, 196 U. S. 361, 372, 374, 134

..327, 557 25 Sup. Ct. 282, 49 L. Ed. 515, 516, 517.. 115 Missouri v. Illinois, 180 U. S. 208, 220, Murphy v. Farr, 11 N. J. Law, 186.

440 241, 21 Sup. Ct. 331, 336, 45 L. Ed. 497, Murdock v. Memphis, 20 Wall. 590, 22 L. 504, 512; 200 U. S. 496, 520, 521, 26 Sup. Ed. 429...

.689, 785 Ct. 268, 50 L. Ed. 572, 578, 579.

Mutual Ben. Life Ins. Co. v. Huntington, 619, 620, 662, 667, 668, 740 57 Kan. 744, 48 Pac. 19.

.81, 82 Missouri, K. & T. R. Co. v. Elliott, 184 U. Mutual Life Ins. Co. v. Brune, 96 U. S. S. 530, 534, 539, 22 Sup. Ct. 446, 46 L.

588, 24 L. Ed. 737...

535 Ed. 673, 678..

..38, 163 Myers v. Railroad Co., 118 Iowa, 312, 324, Missouri, K. & T. R. Co. v. Haber, 169 U.

91 N. W. 1076...

323 S. 613-635, 18 Sup. Ct. 488, 42 L. Ed. Myers v. State, 46 Ohio St. 473, 491, 22 N. 878–885 3 E. 43, 15 Am. St. Rep. 638.

558 Missouri, K. & T. R. Co. v. Railroad Co., 97 U. S. 491, 24 L. Ed. 1095..

250 Narramore v. Railroad Co., 37 C. C. A. Missouri, K. & T. Trust Co. v. Krumseig,

499, 505, 96 Fed. 298, 304, 48 L. R. A. 172 U. S. 351, 19 Sup. Ct. 179, 43 L. Ed.

68, 77.

412 474

788 Nathan v. Louisiana, 8 How. 73, 12 L. Ed. Missouri P. R. Co. v. Fitzgerald, 160 U. S. 992 ...

191 556, 582, 16 Sup. Ct. 389, 40 L. Ed. 536, National Bank v. Baker, 128 Ill. 533, 21 N. 542 732 E. 510, 4 L. R. A. 586..

684 Missouri P. R. Co. v. McFadden, 154 U. National Council J. 0. U. A. M. v. Coun

S. 155, 14 Sup. Ct. 990, 38 L. Ed. 994.. 343 cil, 64 N. J. Eq. 470, 473, 53 Atl. 1082,
Missouri ex rel. Walker v. Walker, 125 U.

66 N. J. Eq. 429, 57 Atl. 1132; 203 U. S. 339, 8 Sup. Ct. 929, 31 L. Ed. 769.... 280 S. 151, 27 Sup. Ct. 46, 51 L. Ed. —; 104 Moers v. Reading, 21 Pa. 188, 202.

373 Va. 197, 51 S. E. 166...

.46, 47, 135 Mohr, In re, 73 Ala. 503, 512, 49 Am. Rep. National Fire Ins. Co. v. Scheffer, 131 U. 63 125 S. 111, Appx. 26 L. Ed. 1110

.. 778 Mondel v. Steel, 8 Mees. & W. 858, 872... 286 National Foundry & Pipe Works v. Supply Monongahela Nav. Co. v. U. S., 148 U. S. Co., 183 U. S. 216, 234, 22 Sup. Ct. 111, 312, 336, 13 Sup. Ct. 622, 37 L. Ed. 463.

46 L. Ed. 157, 169.

647 471'..

..236, 378 National Live Stock Bank of Chicago, Ill., Montana ex rel. Haire v. Rice, 204 U. S. v. Bank, 13 Okl. 719, 76 Pac. 130; 79 291, 27 Sup. Ct. 281, 51 L. Ed. 281...611, 614 Pac. 1134....

79 Montana Min. Co. v. Milling Co., 186 U. S. National Waterworks Co. v. Kansas City, 24, 22 Sup. Ct. 144, 46 L. Ed. 1039; 204

28 Fed. 921....

378 U. S. 204, 27 Sup. Ct. 254, 51 L. Ed.

- ; Neal v. Delaware, 103 U. S. 386, 26 L. Ed. 42 C. C. Á. 415, 102 Fed. 430...255, 256, 261 570

17 Moore, In re, 75 Fed. 821..

118 Neely v. Henkel, 180 U. S. 109, 117, 118, Moore v. Brown, 11 How. 411, 13 L. Ed.

21 Sup. Ct. 302, 45 L. Ed. 448, 454, 751 268 455

.576, 548 Moore v. Illinois, 14 How. 13, 19, 20, 14 Neilson v. Garza, 2 Woods, 237, Fed. Cas. L. Ed. 306, 308, 309... 754 No. 10,091..

1.3, 5

Page

Page Nelson v. U. S., 201 U. S. 92, 26 Sup. Ct. New York Mfg. Co. v. Cassell, 201 U. S. 358, 50 L. Ed. 673...

780 344, 26 Sup. Ct. 481, 50 L. Ed. 782..... 684 New Mexico ex rel. Caledonian Coal Co. v. New York, N. H. & H. R. Co. v. Commerce

Baker, 196 U. S. 432, 444, 25 Sup. Ct. Commission, 200 U. S. 361, 401, 402, 26 375, 49 L. Ed. 540, 545...

45 Sup. Ct. 272, 50 L. Ed. 515, 525, 526... 696 Nevitt, In re, 54 C. C. A. 622, 117 Fed. New York, N. H. & H. R. Co. v. Offield 461

315 77 Conn. 417, 419, 59 Atl. 510, 511; 78 New v. Oklahoma, 195 U. S. 252, 25 Sup.

Conn. 1, 60 Átl. 740..

..73, 74 Ct. 68, 49 L. Ed. 182.

25 New York & N. E. R. Co. v. Waterbury, New v. Walker, 108 Ind. 365, 9 N. E. 386,

60 Conn. 1, 22 Atl. 439...

77 58 Am. Rep. 40....

97 | Nichols Lumber Co. v. Fransom, 203 U. S. Newburyport Water Co. v. Newburyport, 278, 27 Sup. Ct. 102, 51 L. Ed.

287 193 U. S. 561, 24 Sup. Ct. 553, 48 L. Ed. Nicol v. Ames, 173 Ú. S. 509, 522, 523, 795

467 19 Sup. Ct. 522, 43 L. Ed. 786, 794, 795 189 Newland, In re, 6 Ben. 342, Fed. Cas. No. Niles v. Cedar Point Club, 175 Ú. s. 300, 10,170 491 20 Sup. Ct. 124, 44 L. Ed. 171...

680 Newman v. Gates, 150 Ind. 50, 49 N. E. Nishimura Ekiu v. U. S., 142 U. S. 651, 826; 165 Ind. 171, 72 N. E. 638.

221

12 Sup. Ct. 336, 35 L. Ed. 1146.....137, 184 New Orleans v. Bank, 167 U. S. 396, 17

N. K. Fairbanks & Co. v. Railroad Co., 4 Sup. Ct. 905, 42 L. Ed. 210. ...

445
C. C. A. 403, 54 Fed. 420.

596 New Orleans v. Houston, 119 U. S. 265,

Noble v. Logging R. Co., 147 U. S. 176, 278, 7 Sup. Ct. 198, 30 L. Ed. 411, 415... 572 Noland TM: State, 19 Ohio, 131.

13 Sup. Ct. 271, 37 L. Éd. 127.... 487 New Orleans v. Steinpel, 175 U. S. 309,

405 319, 320, 20 Sup. Ct. 110, 44 L. Ed. 174,

Nonconnah Turnpike Co. v. Tennessee, 131 180 ...501, 716, 718, 719 U. S. clviii, Appx, 24 L. Ed. 368.

779 New Orleans V. Waterworks Co., 142 U.

Nones v. Northouse, 46 Vt. 587..

33 S. 79, 12 Sup. Ct. 142, 35 L. Ed. 943... 783 Norfolk & W. R. Co. v. Pendleton, 150 U. New Orleans City & L. R. Co. v. Louisi

S. 667, 15 Sup. Ct. 413, 39 L. Ed. 574 ana, 157 U. S. 219, 15 Sup. Ct. 581, 39

472, 475 L. Ed. 679....

Norfolk & W. R. Co. v. Sims, 191 U. S. 441, 760

447 New Orleans Gaslight Co. v. Drainage

24 Sup. Ct. 151, 48 L. Ed. 254. Commission, 197 U. S. 453, 461, 462, 25

Norman v. Heist, 5 Watts & S. 171, 40 Am. Sup. Ct. 471, 473, 474, 49 L. Ed. 831,

Dec. 493....

..748 835

377

North American Transportation & Trading New Orleans Waterworks Co. v. Louisi

Co. v. Morrison, 178 U. S. 262, 20 Sup. ana, 185 U. S. 336, 22 Sup. Ct. 691, 46

Ct. 869, 44 L. Éd. 1061.... ..104, 299 L. Éd. 936...

467

North Carolina Car Co., In re, 127 Fed. 178 178

Northern Assur. Co. v. Ass'n, 183 U. S. New Orleans Waterworks Co. v. Rivers,

308, 22 Sup. Ct. 133, 46 L. Ed. 213; 203 115 U. S. 674, 6 Sup. Ct. 273, 29 L. Ed. 525

U. S. 106, 108, 27 Sup. Ct. 27, 51 L. Ed.

766 Newport Light Co. v. Newport, 151 U. S.

..27, 525

Northern C. R. Co. v. Maryland, 187 U. S. 527, 14 Sup. Ct. 429, 38 L. Ed. 259.... 779 Newport & C. Bridge Co. v. U. S., 105 U.

258, 266, 23 Sup. Ct. 62, 47 L. Ed. 167, 170. 172

23 S. 470-475, 26 L. Ed. 1143-1145.

618

Northern P. R. Co., In re, 31 Land Dec. 33 230 New York, The, 175 U. S. 187, 20 Sup.

Northern P. R. Co. v. De Lacey, 174 U. S. Ct. 67. 44 L. Ed. 126:27 C. C. A. 154, 53

622, 19 Sup. Ct. 791, 43 L. Ed. 1111. 253 Fed. 553; 30 C. C. A. 628, 82 Fed. 819;

Northern Pac. R. Co. v. Hambly, 154 U. 43 C. C. A. 38, 86 Fed. 814, 104 Fed.

S. 349, 361, 14 Sup. Ct. 983, 38 L. Ed. 561; 47 C. C. A. 232, 108 Fed. 102, 1009, 1014.

696 107

246, 247 Northern P. R. Co. v. Holmes, 155 U. S. New York v. Eno, 155 U. S. 89, 93, 15

137, 15 Sup. Ct. 28, 39 L. Ed. 99

577 Sup. Ct. 30, 39 L. Ed. 80, 82... . 113, 460 Northern P. R. Co. v. Mfg. Co., 168 U. S. New York Cotton Exch. v. Hunt, 144 Fed.

604, 607, 18 Sup. Ct. 205, 206, 207, 42 511 531 L. Ed. 596, 597. 599..

252 New York C. & H. R. R. Co. v. Fraloff, Northern P. R. Co. v. Slaght, 205 U. S.

100 U. S. 24, 31, 25 L. Ed. 531, 534...482 122, 133, 27 Sup. Ct. 442, 51 L. Ed. 442 617 New York Economical Printing Co., In re,

Northern Transp. Co. v. Chicago, 99 U. S. 49 C. C. A. 133, 110 Fed. 514, 518. 723 635, 27 L. Ed. 336.

376 New York Elevated R. Co., In re, 43 N. Y. North Star, The, 106 U. S. 17, 1 Sup. Ct. St. Rep. 651, 17_N. Y. Supp. 778; 133 N. 41, 27 L. Ed. 91..

.247, 248 Y. 690, 31 N. E. 627...

475 Northwestern Nat. Life Ins. Co. v. Riggs, New York ex rel. Bank of Commerce v.

203 U. S. 243, 27 Sup. Ct. 126, 51 L. Ed. Com'rs, 2 Black, 620, 17 L. Ed. 451; 2

135, 386, 579 Wall. 200, 17 L. Ed. 793...

574 Norwood v. Baker, 172 U. S. 269, 19 Sup. New York ex rel. Hatch v. Reardon, 204

Ct. 187, 43 L. Ed. 443..

412 U. S. 152, 27 Sup. Ct. 188, 50 L. Ed. Noyes v. Anderson, 124 N. Y. 175, 21 Am. 188, 51 L. Ed.

.290, 511
St. Rep. 657, 26 N. E. 316....

216 New York ex rel. Metropolitan St. R. Co. Nutt v. Knut, 200 U. S. 12, 26 Sup. Ct. v. Com’rs, 199 U. S. 1-37, 25 Sup. Ct. 216, 50 L. Ed. 348....

..157, 394 705, 50 L. Ed. 65–75..

140 Nutting v. Massachusetts, 183 U. S. 553, New York ex rel. New York Electric Lines

558, 22 Sup. Ct. 238, 210, 46 L. Ed. 324, Co. v. Squire, 145 U. S. 175, 12 Sup. Ct.

327; 175 Mass. 156, 55 N. E. 895, 78 880, 36 L. Ed. 666. 135 Am. St. Rep. 485....

450 New York Foundling Hospital v. Gatti, 79 Pac. 231...

54 | Oakes v. Insurance Co., 135 Mass. 248, 249 525 New York, L. E. & W. R. Co. v. Pennsyl- Oak Island Hotel Co. v. Grove Co., 165 vania, 153 U. S. 628, 646, 14 Sup. Ct.

Mass. 260, 42 N. E. 1124..

303 952, 38 L. Ed. 846, 852...

.201, 714 O'Conor v. Texas, 202 U. S. 501, 26 Sup. Ct. 726, 50 L. Ed. 1120..

790

[ocr errors]

Page

Page O'Connor v. Varney, 10 Gray, 231..... ... 286 Paul v. Virginia, 8 Wall. 168, 19 L. Ed. Office Specialty Mfg. Co. v. Mfg. Co., 174

357

240 U. S. 492-498, 19 Sup. Ct. 641, 43 L. Ed. Paul Heymann v. Railroad Co., 118 Ga. 1058-1060

310 616, 618, 45 S. E. 491, 492.. .105, 108 Offield v. Davis, 100 Va. 250, 263, 40 S. E. Pauly v. Trust Co., 165 Ú. S. 606, 17 Sup. 910 ..567 Ct. Rep. 465, 41 L. Ed. 844.

180 Offield v. Railroad Co., 203 U. S. 372, 27 Payne v. Treadwell, 16 Cal. 220.

69 Sup. Ct. 72, 51 L. Ed. 290 Peacock v. Bell, 1 Wm. Saund. 74.

240 O'Gara v. Eisenlohr, 38 N. Y. 296.. 508 Pearsall v. Railroad Co., 161 U. S. 616, Ohio Oil Co. v. Indiana, 177 U. S. 190, 20 665, 16 Sup. Ct. 705, 10 L. Ed. 838, 84 591 Sup. Ct. 576, 44 L. Ed. 729...

290 Peck v. Jenness, 7 How. 625, 12 L. Ed. Oklahoma City v. McMaster, 196 U. S. 529,

846

535 25 Sup. Ct. 324, 49 L. Ed. 587..

80 Peik v. Railroad Co., 91 U. S. 164, 24 L. Old Wayne Mut. Life Ass'n v. McDonough,

Ed. 97...

591 204 U. S. 8, 27 Sup. Ct. 236, 51 L. Ed. Pell, In re, 171 N. Y. 48, 55, 60, 63 N. E.

.285, 436

789, 57 L. R. A. 510, 89 'Am. St. Rep. Oliver v. Piatt, 3 How. 333, 411, 11 L. Ed.

791

555 622, 657...

742 Pendleton Co. v. Amy, 13 Wall. 297, 20 L. Orchard v. Alexander, 157 U. S. 372, 383, Ed. 579...

508 15 Sup. Ct. 635, 39 L. Ed. 737, 741 487 | Pennoyer v. Neff, 95 U. S. 714, 715, 24 L. Oregon v. Hitchcock, 202 U. S. 60, 26 Sup.

Ed. 565...

..15, 436 Ct. 568, 50 L. Ed. 935...

391 Pennsylvania Co., In re, 137 U. S. 451, 434, Orient Ins. Co. v. Daggs, 172 U. s. 557, 11 Sup. Ct. 141, 34 L. Ed. 738, 740.... 153

563, 19 Sup. Ct. 281, 43 L. Ed. 552, 554 135 Pennsylvania R. Co. v. Hughes, 191 U. S. Orr v. Gilman, 183 U. S. 278, 282, 288, 289, 477, 24 Sup. Ct. 132, 48 L. Ed. 268... 22 Sup. Ct. 213, 217, 46 L. Ed. 196, 199,

3, 101, 512, 780 202 553, 555 People v. Kerr, 27 N. Y. 188.

694 Osborn v. Bank, 9 Wheat, 738, 861, 873, 6 People v. McLeod, 1 Hill, 377, 37 Am. L. Ed. 204, 233, 236. 235 Dec. 328

584 Oster V. Broe, 161 Ind. 114, 64 N. E. 918 223 People v. Pratt, 78 Cal. 345, 349, 20 Pac. Otis v. Parker, 187 U. S. 606, 608, 609, 23

731

119 Sup. Ct. 168, 47 L, Ed. 323, 327.....189, 789 People v. Railroad Co., 104 N. Y. 58, 67, Owen v. Miller, 10 Ohio St. 136, 75 Am.

9 N. E. 856, 58 Am. Rep. 181...

595 Dec. 502.

715 People v. Telephone Co., 117 N. Y. 211, 22 Owensboro Nat. Bank v. Owensboro, 173 U.

N. E. 1057..

523 S. 664, 19 Sup. Ct. 537, 43 L. Ed. 850... 576 People ex rel. Bristol v. Ingham Co., 20 Ozan Lumber Co. v. Bank, 145 Fed. 344... 97 Mich. 95....

747

People ex rel. Crawford v. Lothrop, 3 Colo. Pabst Brewing Co. v. Crenshaw, 198 U. S.

428

696 17, 23, 25 Sup. Ct. 552, 553, 49 L. Ed. People ex rel. Green y. Railroad Co., 58 N. 925, 928.... ...448, 419, 450 Y. 152, 163. ...

595 Pacific Railroad Removal Cases, In re, 115 People ex rel. Hatch y. Reardon, 110 App.

U. S. 1, 14, 18, 5 Sup. Ct. 1113, 29 L. Ed. Div. 821, 97 N. Y. Supp. 535; 184 N. Y. 319, 323, 325 . 235 431, 77 N. E. 970.

189 Packer v. Bird, 137 U. S. 661, 11 Sup. Ct. People ex rel. Hoyt v. Com’rs, 23 N. Y. 210, 34 L. Ed. 819.. 665 224, 240.

715 Paige v. Banks, 13 Wall. 608, 20 L. Ed. 709 627 People ex rel. Jefferson v. Smith, 88 N. Y. Palairet's Appeal, 67 Pa. 479, 5 Am. Rep.

576

717 450 ..

748 People ex rel. Kimball v. Railroad Co., 70 Palmer v. McMaster, 8 Mont. 186, 192, 19

V. Y. 569..

595 Pac. 585..

257 People ex rel. McPike v. Van De Carr, 178 Palmyra, The, 12 Wheat. 1, 6 L. Ed. 531 N. Y. +25, 70 N. E. 965, 66 L. R. A. 189, 438, 439 102 Am. St. Rep. 516.

421 Pam-to-pee v. U. S., 187 U. S. 371, 379, People ex rel. Miller v. Johnson (Colo.) 86 380, 23 Sup. Ct. 142, 47 L. Ed. 221, 225,

Pac. 233.

223 226

60 People ex rel. Union Trust Co. v. Coleman, Paquete Habana, The, 175 U. S. 677, 686, 126 N. Y. 433, 27 N. E. 818, 12 L. R. 700, 20 Sup. Ct. 290, 299, 44 L. Ed. 320,

A. 762....

573 323, 328.

.59, 667 People ex rel. Westbrook v. Ogdensburgh, Parkér v. Anglesey, 20 Week. Rep. 162, 25

48 N. Y. 390...

717 L. T. N. S. 482.

492 People's Gas Light & Coke Co. v. Chicago, Parker v. U. S., 1 Pet. 293, 297, 7 L. Ed. 194 U. S. 1, 24 Sup. Ct. 520, 48 L. Ed. 150, 151... 466 851

.288, 289 Parks, Ex parte, 93 U. S. 18, 2 L. Ed. 787 345 People's Ferry Co. v. Beers, 20 How. 393, Parrish v. Ferris, 2 Black, 606, 17 L. Ed.

15 L. Ed. 961..

.512, 777 317 .

.445, 446 People's Nat. Bank v. Marye, 191 U. S. Parsons v. Bedford, 3 Pet. 446, 7 L. Ed. 736 482 272, 283, 24 Sup. Ct. 68, 48 L. Ed. 180, Parsons v. Railroad Co., 167 U. S. 447, 455,

186

190 17 Sup. Ct. 887, 42 L. Ed. 231, 234..... 355 Pepke v. Cronan, 155 U. S. 100, 15 Sup. Parsons v. Venzke, 164 U. S. 89, 17 Sup.

Ct. 34, 39 L. Ed. 84...

460 Ct. 27, 41 L. Ed. 360....

487 Perkins v. Hayward, 132 Ind. 95, 100, 31 Patapsco Guano Co. v. Board, 171 U. S.

N. E. 670....

440 345–350, 18 Sup. Ct. 862, 43 L. Ed. 191- Perry v. Haines, 191 U. S. 17, 24 Sup. Ct. 193. 3. 5 8, 48 L. Ed. 73, 81...

.603, 777, 778 Patterson v. Kentucky, 97 U. S. 501, 24 L. Petri v. Bank, 1+2 U. S. 614, 630, 12 Sup. Ed. 1115. 97 Ct. 325, 35 L. Ed. 1144, 11-16.

331 Patterson v. Philbrook, 9 Mass. 151. 747 | Pettibone, Ex parte, 85 Pac. 902.

112 Patterson v. Railroad Co., 76 Pa. 389, 393, Pettibone v. Nichols, 203 U. S. 192, 27 39+, 18 Am. Rep. 412, 415.. .409, 412

Sup. Ct. 111, 51 L. Ed.

. 121, 126

[ocr errors]

.528, 529

Page

Fage Pewabic Min, Co. v. Mason, 145 U. S. 349, Rawlins v. Georgia, 201 U. S. 638, 639, 26 356, 12 Sup. Ot. 887, 888, 36 L. Ed. 732,

Sup. Ct. 560, 50 L.Ed. 899, 900, 124 Ga. 734

31, 52 S. E. 1.... Phenix Ins. Co. v. Pollard, 63 Miss. 641.. 747 Read v. Nichols, 118 N. Y. 224, 23 N. E.

.26, 39, 557, 781 Philadelphia, W. & B. R. Co. v. Trimble, 468, 7 L. R. A. 130..

303 10 Wall. 367, 19 L. Ed. 948.

627 Reagan v. Trust Co., 154 U. S. 362, 399, Phillips v. Negley, 117 U. S. 665, 6 Sup. 14 Sup. Ct. 1047, 38 L. Ed. 1014, '1024, Ct. 901, 29 L. Ed. 1013..

1.438, 439
4 Interst. Com. R. 560.

..93, 592 Phipps v. Railroad Co. (1892] 2 Q. B. 229, Rearick v, Pennsylvania, 203 U. S. 507, 27 236

706
Sup. Ct. 159, 51 L. Ed.

.190, 191, 447 Phoenix Fire & Marine Ins. Co. v. Tennes

Rector v. Bank, 200 U. S. 405-412, 26 Sup. see, 161 U. S. 174, 16 Sup. Ct. 471, 40

Ct. 289, 290, 50 L. Ed. 527-529....157, 394 L. Ed. 660.

474 Red Bird' v. U. s., 40 Ct. Cl. 411, 442..31, 34 Picard v. Railroad Co., 130 U. S. 637, 9

Redfield v. Parks, 132 U. S. 239, 10 Sup. Sup. Ct. 640, 32 L. Ed. 1051.......472, 473

Ct. 83, 33 L. Éd. 327...

446 Pickett v. Legerwood, 7 Pet. 145, 147, 8 L.

Redgrave v. Redgrave, 38 Md. 97.

567 Ed. 638, 639.

437 Pierce v. Lamper, 141 Mass. 20, 6 N. E.

Reed, Ex parte, 100 U. S. 13, 23, 25 L. Ed. 538, 539..

751 223

436 Pinney v. Bank, 68 Kan. 223, 75 Pac. 119.. 96

Reed v. Insurance Co., 95 U. S. 23, 24 L.
Ed. 348.

627 Platt v. Wilmot, 193 U. S. 603, 24 Sup. Ct. 542, 48 L. Ed. 809.

761

Reggel, Ex parte, 114 U. S. 642, 650, 652, Platteville Foundry & Machine Co., In re,

653, 5 Sup. Ct. 1148, 29 L. Ed. 250, 252, 147 Fed. 828

598
253, 254....

.114, 123, 124 Plummer v. Coler, 178 U. S. 115, 124, 126,

Reid v. Jones, 187 U. S. 153, 23 Sup. Ct. 137, 20 Sup. Ct. 829, 44 L. Ed. 998, 1004,

89, 47 L. Ed. 116...

.113, 123, 460 1009

.554. 575 Reid v. Trowbridge, 78 Miss. 542, 29 So. Poland v. Brownell, 131 Mass. 138, 41 Am.

167

768 Rep. 215...

303 Reining v. Railroad Co., 128 N. Y. 157, 28 N. E. 640, 14 L. R. A. 133.

692 Pollard v. Hagan, 3 How. 212, 11 L. Ed. 565

.665, 666 Relfe v. Rundle, 103 U. S. 222, 226, 26 L. Pollitz, In re, 206 U. S. 27 Sup. Ct.

Ed. 337, 339.

761 729, 51 L. Ed.

796 Respublica v. Oswald, 1 Dall. 319, 325, 1 Polyblank v. Kawanankoa, 17 How. 82... 526 L. Ed. 155, 158, 1 Am. Dec. 246. 558 Post v. U. S., 161 U. S. 583, 16 Sup. Ct. Rex v. Delaval, 3 Burr. 1434...

55 611, 40 L. Ed. 816..

26 Rex v. Drake, Comb. 35, 16 Vin. Abr. 213 55 Potter v. U. S., 155 U. S. 438, 446, 15 Sup. Rex v. Smith, 2 Strange, 982..

55 Ct. 144, 39 L. Ed. 214, 217

645 Reynolds v. Hindman, 32 Iowa, 146..... 410 Powell v. Pennsylvania, 127 U. S. 678, 8 Reynolds v. Vanderbilt, 106 Ú. S. 17, 1 Sup. Ct. 992, 1257, 32 L. Ed. 253. 781

Sup. Ct. 41, 27 L. Ed. 91..........247, 248
Powers v. Railroad Co., 201 U. S. 513, 26 Rhode Island V. Massachusetts, 12 Pet.
Sup. Ct. 556, 50 L. Ed. 860..

201
657, 743, 9 L. Ed. 1233, 1268..

662 Powers y. Slaght, 180 U. S. 173, 21 Sup. Rhodes v. Iowa, 170 U. S. 412, .426, 18 Sup. Ct. 319, 45 L. Ed. 479...

444

Ct. 664, 669, 42 L. Ed. 1088,...105, 448, 607 Price v. Huey, 22 Ind. 18.

747 Rice, In re, 155 U. S.

396, 15 Sup. Ct. 149, Price v. Railroad Co., 113 U. S. 221, 5 Sup.

39' L. Ed. 198..

796 Ct. 427, 28 L. Ed. 981..

101 Rice v. Ames, 180 U. S. 371, 373, 21 Sup. Prigg v. Pennsylvania, 16 Pet. 539, 10 L.

137

Ct. 406, 407, 45 L. Ed. 577, 581. Ed. 1060...

13 Pritchard y. Norwood, 155 Mass. 539, 30

Rice v. Railroad Co., 21 How. 85, 16 L.

438, 439 N. E. 80...

Ed. 32.... 719

747

Rich v. Flanders, 39 N. H. 310, 311. Prout v. Starr, 188 U. S. 537, 23 Sup. Ct. 398, 47 L. Ed. 584.

Richardson v. Smith, 80 Md. 89, 93, 30 93 Atl. 568..

567 Provident Ins. Co. v. Massachusetts,

630 Wall. 611, 18 L. Ed. 907.....

Richardson v. U. S., 38 Ct. Cl. 182.

574 Provident Life & T. Co. v. Mercer Co., 170

Richmond v. Irons, 121 U. S. 27, 7 Sup. Ct. 788, 30 L. Ed. 864..

761 U. S. 593, 18 Sup. Ct. 788, 42 L. Ed. 1156

508 Richmond Min. Co. v. Mining Co., 103 U. S. 846, 26 L. Ed. 557....

256 Pullman's Palace Car Co. v. Railroad Co., 115 U. S. 587, 597, 6 Sup. Ct. 194, 29

Richmond & D. R. Co. v. Powers, 149 U. L. Ed. 499, 502.

322

S. 43, 45, 13 Sup. Ct. 748, 749, 37 L, Ed. 642, 643...

482 Pullman's Palace Car Co. v. Pennsylvania, 141 U. S. 18, 22, 11 Sup. Ct. 876, 35 L.

Rider's Case, 163 U. S. 132, 16 Sup. Ct. Ed. 613, 616, 3 Interst. Com. R. 595..... 715 Riggins v. U. s.. 199 U. S. 547, 549, 26

41 L. Ed.

563 Pullman's Palace Car Co. v. Transportation Co., 171 U. S. 138, 18 Sup. Ct. 808,

Sup. Ct. 147, 50 L. Ed. 303, 304.....113, 460 43 L. Ed. 108...

256 Rio Grande Western R. Co. v. Leak, 163 Putnam v. Story, 132 Mass. 205.

400 U. S. 280, 288, 16 Sup. Ct. 1020, 41 L, Ed. 160, 162....

458 Queen v. Coal & Iron Co., 95 Tenn. 458, Ritter v. Insurance Co., 169 U. S. 139, 154, 32 S. W. 460, 30 L. R. A. 82, 49 Am. St. 18 Sup. Ct. 300, 42 L. Ed. 693, 698... 579 Rep. 935...

410 Roach v. Chapman, 22 How. 129, 16 L. Ed. 294

..512, 777 Radclyffe v. Barton, 154 Mass. 159, 28 N. Robb v. Connolly, 111 U. S. 624, 637, 639, E. 148..

.436, 437 4 Sup. Ct. 544, 28 L. Ed. 542, 546, 547 Rahrer, In re, 140 U. S. 545, 11 Sup. Ct.

113, 115 865, 35 L. Éd. 572....

448 Robbins v. Taxing Dist., 120 U. S. 489, Rankin v. Deposit Co., 189 U. S. 242, 252, 497, 7 Sup. Ct. 592, 30 L. Ed. 694, 697, 23 Sup. Ct. 553, 47 L. Ed. 792, 796.... 181 1 Inters. Com. Rep. 45.........160, 190, 447

27 S.C.-C

Page

Page Roberts v. Reilly, 116 U. S. 80, 95, 97, 6 San Diego Land & Town Co. v. National Sup. Ct. 291, 29 L. Ed. 544, 549

City, 174 U. S. 739, 754, 19 Sup. Ct. 804, 114, 124, 125 43 L. Ed. 1154, 1160....

329 Robert W. Parsons, The, 191 U. S. 17, 24 San Francisco v. Canavan, 42 Cal. 541. 69

Sup. Ct. 8, 48 L. Ed. 73........603, 777, 778 San Francisco v. Scott, 111 U. S. 768, 4 Robinson, Ex parte, 2 Biss. 309, Fed. Cas. Sup. Ct. 688, 28 L. Ed. 593.

794 No. 11,932; 19 Wall. 505, 510, 22 L. San Jose Gas Co. v. January, 57 Cal. 614, Ed. 205, 207. 98, 166 616 ...

329 Rochester v. Rochester R. Co., 182 N. Y. San Jcse Land & Water Co. v. Ranch Co.,

116, 74 N. E. 953, 70 L. R. A. 773..... 471 189 U. S. 177, 179, 180, 23 Sup. Ct. 487, Rock v. Dennett, 155 Mass. 500, 30 N. E.

47 L. Ed. 765, 766, 768

.38, 284 171

399 Şannoner v. Jacobson, 47 Ark. 31, 14 S. W. Rodliff v. Dallinger, 141 Mass. 1, 6, 4 N. E. 458

268 805, 55 Am. Rep. 439

20 Sargeant v. Bank, 12 How. 371, 13 L. Ed. Rodriguez v. U. S. 198 U. S. 156, 25 Sup.

1028

270 Ct. 617, 49 L. Ed. 994... ...467, 729 Satterlee v. Matthewson, 16 Serg. & R. 169, Rome Petroleum & Iron Co. v. Drilling Co.,

2 Pet. 380, 7 L. Ed. 458

747 130 Fed. 585....

151 Sauer v. New York, 180 N. Y, 27, 72 N. Romie v. Casanova, 91 U. S. 379, 23 L. Ed. E. 579, 70 L. R. A. 717.

687 374

681 Savings & Loan Soc. v. Multnomah Co., Rose v. Himely, 4 Cranch, 241, 269, 2 L. 169 U. S. 421, 427, 428, 18 Sup. Ct. 392, Ed. 608, 617..

238 42 L. Ed. 803, 805..

.714, 716, 717 Rosenbaum v. Bauer, 120 U. S. 450, 7 Sup. Savin, In re, 131 U. S. 267, 9 Sup. Ct. 699, Ct. 633, 30 L. Ed. 743. 778 33 L. Ed. 150.

167 Rowland, Ex parte, 104 U. S. 604, 26 L. Sawyer, In re, 124 U. S. 200, 8 Sup. Ct. Ed. 861.. 166 482, 31 L. Ed. 402.

166 Royal Ins. Co. v. Martin, 192 U. S. 149, Saylor v. Taylor, 23 C. C. A. 343, 77 Fed. 48 L. Ed. 385, 24 Sup. Ct. 247. 227 476

603 Royall, Ex parte, 117 U. S. 241-251-253, Sayward v. Denny, 158 U. S. 180, 15 Sup. 6 Sup. Ct. 734, 29 L. Ed. 868, 871, 872 Čt. 777, 39 L. Ed. 941...

.789, 794 113,' 123, 460 Schacker y. Insurance Co., 93 U. S. 241, Ruggles v. Illinois, 108 U. S. 536, 2 Sup. 23 L. Ed. 802...

299 Ct. 832, 27 L. Ed. 816.

591 Schlemmer v. Railroad Co., 205 U. S. 1, Ruhstrat v. People, 185 Ill. 133, 57 N. E. 27 Sup. Ct. 407, 51 L. Ed. 407; 207 Pa. 41, 49 L. R. A. 181, 76 Am. St. Rep. 30 421 202, 56 Atl. 419..

..408, 411, 640 Runkle v. Burnham, 153 U. S. 216, 14 Sup. Schlosser v. Hemphill, 198 U. S. 173, 25 Ct. 837, 38 L. Ed. 6994..

457 Sup. Ct. 654, 49 L. Ed. 1000, 1001 Ryan v. Carter, 93 U. S. 78, 83, 23 L. Ed.

779, 782, 784, 789 807, 809...

408 Schollenberger, Ex parte, 96 U. S. 369, 376, 24 L. Ed. 853, 854...

241 Sadler v. Hoover, 7 How. 646, 12 L. Ed. 855 563 Schroeder v. Young, 161 U. S. 334, 16 Sup. St. Anthony Falls Water Power Co. v. Ct. 512, 40 L. Ed. 721. ...

529 Com'rs, 168 U. S. 349, 18 Sup. Ct. 157, Schrubbe v. Connell, 69 Wis. 476, 34 N. W. 42 L. Ed. 497.. .665, 666 503

303 St. Clair v. Cox, 106 U. S. 350, 1 Sup. Ct. Schuermann v. Insurance Co., 165 Mo. 354, 27 L. Ed. 222.. 522 641, 653, 65 S. W. 723.

127 St. Joseph & D. C. R. Co, v. Baldwin, 103 Schulenberg v. Harriman, 21 Wall. 44, U. S. 426, 26 L. Ed. 578. 250 60, 22 L. Ed. 551, 554.

250 St. Louis v. Myers, 113 U. S. 566, 5 Sup. Schunk v. Moline M. & S. Co., 147 U. S. Ct. 640, 28 L. Ed. 1131....

665 500, 13 Sup. Ct. 416, 37 L. Ed. 255. 300 St. Louis Ice Mfg. & Storage Co., In re, Schus v Powers-Simpson Co., 85 Minn. 447, 147 Fed. 752... 178 89 N. W. 68, 69 L. R. A. 887...

790 St. Louis, I. M. & S. R. Co. v. Berry, 113 Scott, Ex parte (1829) 9 Barn. & C. 446... 119

U. S. 465, 5 Sup. Ct. 529, 28 L. Ed. Scott v. Donald, 165 U. S. 58, 107, 17 Sup. 1055 ..

475 Ct. 265, 262, 41 L. Ed. 632, 648.... St. Louis, I. M. & S. R. Co. v. Insurance

106, 107, 299, 534 Co., 139 U. S. 223, 11 Sup. Ct. 554, 35 Scott v. McNeal, 154 U. S. 34, 46, 14 Sup. L. Ed. 154... 342 Ct. 1108, 38 L. Ed. 896, 901..

..238, 268 St. Louis Min. & Mill. Co. v. Mining Co., 171 Scott v. Sandford, 19 How. 393, 441, 15 L. U. S. 650, 19 Sup. Ct. 61, 43 L. Ed. 320;

Ed. 691, 715.....

660 44 C. C. A. 120, 104 Fed. 664, 56 L. R. Scottish Únion & Nat. Ins. Co. v. Bowland, A. 725..

254, 255 196 U. S. 611, 25 Sup. Ct. 345, 49 L. Ed. St. Louis Public Schools v. Walker, 9 Wall.

619

719 603, 19 L, Ed. 650...

437 Scranton v. Wheeler, 179 U. S. 141, 153, St. Louis & S. F. R. Co. v. Gill, 156 U. S.

162, 21 Sup. Ct. 48, 53, 57, 45 L. Ed. 126, 649, 657, 15 Sup. Ct. 484, 39 L. Ed. 567,

133, 137...

376 570

..472, 592, 594 Seaboard Air Line R. Co. v. Florida, 203 St Louis & S. F. R. Co. v. McBride, 141 U.

U. S. 261, 27 Sup. Ct. 109, 51 L. Ed. S. 127, 11 Sup. Ct. 982, 35 L. Ed. 659... 153 -; 48 Fla. 129–152, 37 So. 314, 657, St. Paul Gaslight Co. v. St. Paul, 181 U.

658

..110, 592 S. 142, 148, 21 Sup. Ct. 575, 45 L. Ed. Seaman's Estate, In re, 147 N. Y. 69, 41 N. 788, 791.. ..85, 86 E. 401.....

555 St. Paul & P. R. Co. v. Railroad Co., 139 U. Seamans v. Temple Co., 105 Mich, 400, 63

S. 1, 5, 17, 18, 11 Sup. Ct. 389, 35 L. Ed. N. W. 408, 28 L. R. A. 430, 55 Am. St. 77, 79, 83, 84. .250, 252 Rep. 457...

498 Sampeyreac v. U. S., 7 Pet. 222, 8 L. Ed. Sear] v. School Dist. No. 2, 133 U. S. 553, 665

365 561, 10 Sup. Ct. 374, 33 L. Ed. 740, 745.. 275 San Antonio Traction Co. V. Altgelt, 200 Sears. v. Crocker, 184 Mass. 588, 69 N. E. U. S. 304, 26 Sup. Ct. 261, 50 L. Ed. 491 475 327, 100 Am. St. Rep. 577...

688

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »