Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

MARSDEN'S

COLLISIONS AT SEA.

THIRD EDITION.

THE LAW OF

COLLISIONS AT

AT SEA,

WITH

21 Appendix,

CONTAINING THE

INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT
SEA, AND LOCAL RULES FOR THE SAME PURPOSE IN FORCE

IN THE THAMES, MERSEY, AND ELSEWHERE,

ALSO THE

REGULATIONS APPROVED AT THE WASHINGTON INTERNATIONAL

MARITIME CONFERENCE.

THIRD EDITION

BY

REGINALD G. MARSDEN,

OF THE IXXER TEMPLE, BARRISTER-AT-LAW,

ASSISTED BY

THE HON. JOHN MANSFIELD,

OF THE IXXER TEMPLE, BARRISTER-AT-LAW.

“ Si naris tua impacta in meain scapham damnum mihi dederit quæsitum est

qua actio mihi competeret.”—Dig. lib. ix., tit. ii., fr. 29, § 2.

LONDON:

STEVENS AND SONS, LIMITED,

119 & 120, CHANCERY LANE,

Law Publishers and Booksellers.

LONDON:

PRINTED BY C. F. ROWORTH, GREAT NEW STREET, FETTER LANE, E.C.

PREFACE.

In the present Edition Chapters III., IV., and V. of the second edition have been sub-divided; the cases upon Practice are collected in Chapter XII. ; those upon Costs follow in Chapter XIII.

.

Additional matter representing the decisions of the past five years has been embodied, mainly in Chapters XII. and XIV. The history of the rule as to division of loss has been removed from its former place in the text to the foot (Note 1) of Chapter VI.

To the Appendix have been added the Regulations approved by the representatives of the maritime nations at the Conference held at Washington in 1889–1890. It is anticipated that this Code will, possibly with some modifications, supersede the Regulations (of 1884) now in force. But some time must elapse before the change in the law is effected, and it has been thought best not to further delay the publication of the present edition. The attention of the reader is called to

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »