Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

TABLE C.-COMPARATIVE

STATISTICS.

Showing the number of pupils enrolled from 1874 to 1890.

Counties.

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

148

359

-----

Baker
Benton
Clackamas
Clatsop
Columbia.
Coos
Crook
Curry
Douglas
Gilliam
Grant.
Harney-.
Jackson
Josephine
Klamath
Lake
Lane
Linn
Malheur
Marion
Morrow
Multnomah
Polk
Sherman
Tillamook
Umatilla
Union
Wallowa
Wasco
Washington
Yamhill

376 432 353 407 639

491 574 800 705

661 920 1,131 1, 382 897 1,100 1,350 1,187| 1,200 1,584 1,478 1,562 1,410 1,520 1,710 2,160 968 1,156 1,023 1,490 1,836 2,244 2,362 2,610

203 290 1,383 1,724 1,840 1,855 1,986) 2,598 2,752 2,488 2, 404 2,447| 2,809 4,010 3,402 3,794 3,193 3,796 4,009 319 393 56S

531 527 596 626 704 738

944 971 904 214 209 1:25 267

990 1,068 1,181 397 350 339

510 541 661 659 729 776
344

910
483 673 728
850 2,100 1,095| 972) 1,054 1, 247| 1,363 1,377| 1,685| 1,657 1,835/ 1,926

6631 707 573 454 485 640 646 641
188 176

127 175 2101 197 196 2651 203 221 273 214 256 285 300 1,611 1,318 1,989' 2, 266) 1,305 1,910 3,025 1,795 2,189 2,362 2,337 2,501 2,806 2,823 2,886 2,892 3,170

413 511 921
223 252

8381 1,300 1,104
325 379 492 438 468 503 520 552 612 1,078 1,200 7:22 1,097 666

908

412
1,294 1,543 1,698 1,638 1,700 1,03 1,785 2,490 1,921 1,995 1,975 2,291 2, 303 2,465 2,401 2,571 2,740
212 154 270

440 324
441 280 476 436 315 391 727 864 860 1,003 1,160

161 190 236 249 3181 384 437 551
218 115 171 190 271 285 348 436 272 267 249 274 367 441 490 590
100 1,974 2,047 3,247 2,524 2,391 2,485 2,033 2, 375 2,758 2, 601 2,698 2,783 2, 922 2, 872 3,147 3,741
3,583 2,946 3, 381 3, 473 3,714 3,428 3,112 3,543 3, 332 3,491 3,507 3,722 3,680 3,819 3,648 3,7404,098

278 390

249 1,346 2,919) 2,930 3, 138 3,790 2,992 3,393 3,546 4,645 3,722 3,781 4,010 3,637 3,994 4,658

906 916 1,008

9781 903
917 1,507 872 1,039
2,130 2,312 2,765 3, 396 3,863 3,978) 3, 842 3,669 4,742 5,251 6,0-10 0,5201 6,773! 6,681) 6,954 7,654 9,153

971 1,393, 1,501 1,658 1,674 1,578 1,699 1,315/ 1,682 1,886 1,841 1,781 1,960
86

415
136
119 164 126

231 239 272 430 359 413 491 588
786 992 1,068

912 1,171 2,816| 1,709 2,954 2,174 2,7381 2,923 2,481 2,4371 2,666 3,151 3,261
860 855 749 1,200 619 897 912 1,392 1,221 1,965 2,013, 2, 179 2,524 2,7902, 188, 2, 288 2,566

7631 748 947 1,093
594 648 836

329
806) 1,359) 1,472 1,528) 2,075/ 1,602 1,670 1,734| 1,6441 1,7111 1,904) 1,9091 2,355 2,275 2,397 2,499 2,955
1,459 1,156/ 1,656 1,702 1,755 2,323 1,877 1,782 1,890 2, 342, 2, 1882, 289 2,334 2,357 2, 439 2,693

[blocks in formation]

967 1,117 1,093 1,407 1,449 1,459 1,5'0) 1,673 1,874 1,653 2,028 2,008 1,831

Totals.

20,680 21, 854 27,426 26,091 26,992 32,718 37,533 34,498 37, 743 37,181 43, 157 46, 10749, 176 53,025 52, 638 56, 696 63, 254

NOTE.-Lake county established 1874, Crook and Klamath 1882, Gilliam and Morrow 1885, Malheur and Wallowa 1887, Harney and Sherman 1889.

Mhowing the daily average attendance from 1877 to 1890.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

41 482 383 965
1161 647 783 1,430
60 1,259, 1, 259 2,518
24 380 409 789

263 242 505
42 707 603 1,310
40 245 2451 490
19 112 103 215
100 939 939 1,878

400 474 874
298 299 597

836 709 1,635
17 332 343 675
17 136

1411

277
45 171 159 330
157 1,094 1,094 2,188
145 1,324 1, 251 2,575

157| 158 315
182 1,434 1,590 3,024
13 401 342 742
148 2,930! 2,995! 5,925
79 612 5611,173
52 119 123 244
161 956 1,008 1,964
110 865 710 1,075
51 280

333

613
89

868 1,735
151 757 983 1,740
109 855 855 1,710

47,494 45,604 93,098 29,005 27,691 56, 696 1,178 1,221 2,399 1,066 1,060 2,116 19, 858 20,15440,012

[graphic]

2. No. teachers

No. Appliannts for No. appliannt Ox 10. No, tonchers ein ployed in public schools tenchers' certificates examined miling to obtain ployed hold Ink Art. during the year ending amined during the year certificates under the grade certificates under March 4, 1889. under the new law. new law.

the old law.

Counties.

Males.

Females.

Total.

Males.

Females.

Total.

Males.

Females.

Total,

Males.

Females.

Total.

[blocks in formation]

5 17 50 23 9

3

19
37
34
19
18
24
15

2
44

65 31 38 71 42 11 135 56

6

12
19
33

4
10
23
10

5
20
14
6
8
13

67
23
28
47
25

7
61
3S

3 4

8 2

1 1

[ocr errors]

28

14 1 1 27 1 2 25

13 1 1 13

21
19

2
83
36
21
47
18
11
10
115
SS
12

1 17 1 3 14 3

2

3 25

20 20 40 18

50

28 .14 13 12 21

10

2

1

36
19
22
159
179

20
159

3

22 22 103 115 12 95

3 25 7

5 1 18

S 26 25

51

1

4

5

[blocks in formation]

27 18 16 21

16

16 3

3

1

10
24

Baker
Benton
Clackamas
Clatsop
Columbia
Coos.
Crook
Curry
Douglas
Grant
Gilliam
Jackson
Josephine
Klamath
Lake
Lane
Linn
Malheur
Marion
Morrow
Multnomah
Polk
Tillamook
Uinatilla
Union
Wallowa
Wasco
Washington
Yamhill.

8
12

75
14

31
10

15
161
56

8
57
50
22

198 87 18 107 88 35 107

90 56 11 103 73 50

1
1
10

4
11
3

6 55 40 31 29 40 21

1 24 6

38 13 53

3

2 1

3 6 4

14

2
19

9
5
3

70

8

35 61

8

12 6 5

30 23

[ocr errors]
[ocr errors]

121

2

Totals.

911

1,231

2, 145

598

831

1,429

95

172

267

109

115

224

[graphic][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »