Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

A COURSE

OF

MATHEMATICS.

VOL. I.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Printed by James Ballantyne and elo.
FOR BROWN AND CROMBIE, AND JOHN BALLANTYNE
AND CO. EDINBURGH ; AND LONGMAN, HURST, REES, AND ORME,

J. MURRAY, R. SCHOLEY, AND J. MAWMAN, LON-

DON; AND J. DEIGHTON, CAMBRIDGE.

1809.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »