Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

WORK S

OF THE

Rev. Dr. Jonathan Swift,

DEAN OF ST. PATRICK's, DUBLIN.

ARRANGED, REVISED, AND CORRECTED,
WITH NOTES,

By THOMAS SHERIDAN, A. M.

A NEW EDITION,

IN SEVENTEEN VOLUMES.

VOL III.

LONDON.

Printed for C. BATHURST, W. STRAHAN, B. COLLINS,

J. F. & C. RIVINGTON, L. DAVIS, W. OWEN, J DODSLEY,
T. LONGMAN, R. BALDWIN, T. CADELL,

J. NICHOLS, T. EGERTON, and W. BENT.

MDCCLXXXIV.

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »