Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

MEDITATIONS

OF A

RECLUSE:

CHIEFLY ON

RELIGIOUS SUBJECTS.

BY

JOHN BREITSTER, M. A

VICAR OF STOCKTON UPON TIES, AND GREATHAN,

IN THE COUNTY OF DURHAM.

THE SECOND EDITION..

London:
PRINTED FOR F. AND C. RIVINGTON,

NO. 62, ST. PAUL'S CHURCH-YARD,

AND

W. CLARKE, NEW BOND-STREET ;
BY BYE AND LAW, ST. JOHN'S SQUARE, CLERKANWILL.

1802.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »