Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

QA

1827

:

[blocks in formation]

dhe

COLBURN'S FIRST LESSONS.

INTELLECTUAL

ARITHMETIC,

UPON THE

INDUOTIVE METHOD

OF

Instruction.

BY WARREN COLBURN, A. M.

STEREOTYPED AT THE BOSTON TYPE AND STEREOTYPE FOUNDRY.

BOSTON:

HILLIARD, GRAY, LITTLE, AND WILKINS.

1827.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »