Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Shakespeare.

STEREOTYPE EDITION

[ocr errors][ocr errors]

THE

PLAYS

OF

William Shakespeare,

FROM THE CORRECT EDITION OF

ISAAC REED, Esq.

VOL. IX.

TROILUS AND CRESSIDA.

CORIOLANUS.
JULIUS CÆSAR.

LONDON,

PRINTED FOR VERNOR, HOOD AND SHARPE, POULTRY

AND TAYLOR AND HESSEY, FLEET STREET.

1803

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »