Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

GOSPEL STANDARD,

OR

FEEBLE CHRISTIAN'S SUPPORT.

VOL. VI., 1840.

MANCHESTER:

J. GADSBY, NEWALL'S-BUILDINGS, MARKET-STREET.

[merged small][ocr errors]

R. GROOMBRIDGE, PANYER-ALLEY, PATERNOSTER-ROW.

GLASGOW:
DAVID ROBERTSON, TRONGATE

MANCHESTER:

PRINTED BY J. GADSBY, NEWALL'S-BUILDINGS,

MARKET-STREET.

INDEX TO THE SIGNATURES.

A. B., 257.

J. C. P., 7, 48, 97, 134, 157, 194, 226,
A. G., 225.

264.
Aliquis, 152.

J. H., 27, 171.
A. Niner, 124.

J. M'K., 110, 310.
A. St. John, 202, 259.

Jonas Eathorn, 43.
A. Triggs, 174.

J-s H-y, 35.
Brand out of the Fire, 59.

J. S. B., 297, 322.
Bradford, 250.

J. S., 199.
Bruised Reed, 141.

J. T., 25, 243, 313.
B.S., 317.

J. T., 277.
Bunyan, 24, 152, 304.

J. W., (Trowbridge) 30, 162, 279.
C. N-n, 166.

J. W. (Plymouth) 184.
D. A. D., 77.

Last but One, 293.
D. G., 104.

L. H. R., 103.
D. K., 18.

Luther, 152.
E.C. T., 86.

L. Z., 128, 152, 261, 323.
Editors, 1, 46, 47, 67, 69, 72, 89, 93, M- -a N-8, 5.

95, 112, 116, 145, 146, 149, 176, M., 84.
209, 210, 236, 237, 264, 267, | Nothing at all, 262.
300, 327, 331.

0. 203.
E. H., 108.

Peter Rowland, 247.
Empty Vessel, 46.

Pilgrim, 78.
E. M., 181.

Poor Worm, 198.
Ephron, 217.

P. T., 299.
Following On, 64.

R., 166, 289.
Gad Southall, 113,

Rebel, 296.
Goodwin, 24.

Rejected One, 19.
G. I., 49, 153, 213.

R. S., 52, 260.
G. S. R. A., 228.

R. T., 252.
G. T. C., 241,

Rutherford, 81.
G. W., 85.

S. B., 73.
Hart, 251.

Septimus Sears, 233.
H. D., 122.

Sinner Saved, 319.
H. Fowler, 143.

S. L., 121.
H. J., 85.

S. M., 10, 83.
H. N., 207.

S. S., 231.
H. S., 284.

S. T., 9.
H. W. (Kent) 107.

T. C., (Bayswater) 15.
H. W. (London) 258.

T. C., (Bath) 57, 275.
I. K., 39, 285.

Toplady, 24.
Inquirer, 45.

Tried Sinner, 200.
James, 281.

Tried Traveller, 229.
J. Berridge, 193.

Very Old Soldier, 43.
J. C., 324,

Watchman, 34, 180.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »