Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Vermont State Lab.

No 1275

دارك

ممر

2d Session.

JOURNAL

OF THE

HOUSE OF REPRESENTATIVES

OF

THE UNITED STATES,

BEING THE SECOND SESSION OF THE TWENTIETH CONGRESS:

BEGUN AND HELD

AT THE CITY OF WASHINGTON,

DECEMBER 1, 1828.

AND IN THE FIFTY-THIRD YEAR OF THE INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES.

WASHINGTON:

PRINTED BY GALES & SEATON,

1828.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »