Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Форё

NCI

FORDHAM MORRIS

THE

WORK S

O F

Alexander Pope, Efq.

VOLUME V;

BEING THE

FIRST of his LETTERS.

LONDON:

Printed for C. BATHURST, W. STRAHAN, J. and
F. RIVINGTON, R. BALDWIN, W. JOHNSTON,
T. CASLON, T. LONGMAN, B. LAW, JOHNSON
and DAVENPORT, T. DAVIES, T. CADELL,
and W. and J. RICHARDSON.

M DCC LXX.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »