Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

OF

NATURAL PHILOSOPHY,

THEORETICAL AND PRACTICAL.

BY WILLIAM ENFIELD, LL. D.

WITH SOME CORRECTIONS ;

CHANGE IN THE ORDER OF THE BRANCHES ;

AND THE ADDITION OF

AN APPENDIX TO THE ASTRONOMICAL PART,

SELECTED FROM

MR. EWING'S PRACTICAL ASTRONOMY.

BY SAMUEL WEBBER, A. M. A. A. S.

LATE PRESIDENT OF HARVARD COLLEGE,

SECOND AMERICAN EDITION.

OMNIS PAILOSOPHIR DIFFICULTAS IN EO VERSARI VIDETUR, UT A PHÆNOMENIS MOTUUM (NVESTIGEMUS VIRES NA-

TURÆ, DEINDE AB HIS VIRIBUS DEMONSTREMUS PHÆNOMENA RELIQUA.-Newton.

The Improvements secured according to act of Congress.

BOSTON:
PUBLISHED BY THOMAS & ANDREWS,

PROPRIETORS OF THE WORK.

SOLD AT THEIR BOOKS TORE, NO. 45, NEWBURY-STREET.... APRIL, 1811.

7. T. BUCKINGHAM, PRINTER,

PUBLIQ?ARY

160-180 ASTOR, LENNOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

1900.

REV. JOSEPH PRIESTLY,

DOCTOR OF LAWS, FELLOW OF THE ROYAL SOCIETY, &c.

&

IN TESTIMONY OF RESPECT

FOR A CHARACTER EMINENTLY DISTINGUISHED

BY

COMPREHENSIVE AND ENLARGED VIEWS OF SCIENCE,

ASSIDUOUS AND SUCCESSFUL RESEARCHES INTO NATURE,

AN ARDENT LOVE OF TRUTH,

INDEFATIGABLE ZEAL IN THE SERVICE OF RELIGION,

SIMPLICITY OF MANNERS,

AND

AN ACTIVE SPIRIT OF PHILANTHROPY,

THIS WORK

IS INSCRIBED,

BY HIS AFFECTIONATE FRIEND,

AND OBEDIENT SERVANT,

WILLIAM ENFIELD.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »