Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[blocks in formation]

BY THE REV. WILLIAM WHEWELL, M. A.

FELLOW AND TUTOR OF TRINITY COLLEGE.

CAMBRIDGE:

PRINTED BY JOHN W. PARKER, UNIVERSITY PRINTER:

FOR J. AND J. J. DEIGHTON, CAMBRIDGE ;

AND

JOHN W. PARKER, LONDON.

M.DCCC.XXXVII.

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »